16.04.2012

Pro gradu -tutkielman ja sivututkielman tarkastus, hyväksyminen ja julkaisu

Tutkielman luovutus, tarkastus, oikaisupyyntö ja julkaisu

Pikaohjeet löytyvät humanistisen tiedekunnan sivulta:

https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/progradu-tarkastus

Gradukirjasto

Suomen ja suomalaisen viittomakielen gradut edelleen F-rakennuksessa, muiden kielten gradut huoneen P229 takahuoneessa.  vuodesta 2000 nykypäivään.

Lukusalikirjasto => materiaaleja ei lainata.

Käynti amanuenssien avulla ma, ti ja to klo 12-14.

Tulossa kaksi opiskelijakäyttöön tarkoitettua työpistettä laitteineen => muistiinpanojen tekeminen helpottuu.