23.08.2012

Työharjoittelu

VENS601 TYÖHARJOITTELU, 5 op

Tavoite: Työharjoittelun tavoitteena on edistää korkeakoulun ja työelämän vuorovaikutusta, parantaa opiskelumotivaatiota sekä helpottaa opiskelijan sijoittumista työelämään. Kartutetaan oman alan työkokemusta ja luodaan kontakteja työelämään.
Kohderyhmä: Muut kuin opettajaksi aikovat pääaineopiskelijat.
Opiskelutapa: Työharjoittelu oppiaineen ennalta hyväksymässä harjoittelupaikassa (vähintään 3 kk) ja harjoittelun raportointi.

Harjoittlupaikan hankkiminen: Oppiaine ei etsi opiskelijoille harjoittelupaikkoja. Yliopiston rekrytointipalvelujen kautta oppiaineen sähköpostilistalle tulee työnantajien ilmoituksia haettavina olevista harjoittelijan paikoista. Muutakin kautta löydetyt työpaikat voivat sopia työharjoittelupaikoiksi. Tärkeintä on, että opiskelija neuvotelee ensin amanuenssin kanssa paikan sopivuudesta työharjoitteluun ja ottaa sitten itse yhteyttä työnantajaan. Ennen harjoittelun aloittamista kaikki kolme osapuolta laativat harjoittelusopimuksen.

Suositus ajoituksesta: Aineopinnot suoritettu.

Työharjoittelu 2008: Laitos tukee venäjän työharjoittelua 8 kk:n osalta.

Harjoittelusopimus (pdf)

Työharjoitteluraportti