03.10.2018

Kieliharjoittelu

Oppiaineen kaikki pääaineopiskelijat suorittavat kieliharjoittelun Venäjällä eli opiskelevat yhden lukukauden (3,5 kk) venäläisessä korkeakoulussa. Pääaineopiskelijoiden on tarkoituksenmukaista ajoittaa kieliharjoittelu toisen opintovuoden syksyyn. Venäjällä opiskelun aikana suoritetaan 24 op pakollisia aineopintoja. Lisäksi on mahdollista suorittaa valinnaiskurssi 5 op.

Venäjällä opiskelua koordinoi Helsingin yliopistossa toimiva Aleksanteri-instituutti. Sen kautta vaihtoon hakeutuville opetus venäläisessä korkeakoulussa on ilmaista. Matkat ja asumisen ym. elämisen kukin maksaa itse. Kieliharjoittelun ajaksi voi saada opintotukea, mikäli vaihdon aikana kertyy riittävästi opintopisteitä. Ennen vaihtoon lähtöä on toimitettava koulutussuunnittelijan allekirjoittama lausunto ulkomaisesta opiskelu-/harjoittelujaksosta Kelaan.

Kieliharjoittelun  ajankohta vuonna 2019:  9.9.–20.12.2019 (14 viikkoa opetusta + 1 viikko lomaa)

Kieliharjoittelun esite on tällä sivulla.

Ilmoittautuminen

Kieliharjoitteluun  ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen lomake 29.10.2017 mennessä (päivämäärä päivitetään).

Kopio passin henkilötietosivusta tulee toimittaa yliopistonopettaja Alexei Lobskille toimistoon F 102  15.4.2018 (päivämäärä päivitetään) mennessä. Ilmoittautuminen on sitova, joten harkitse tarkkaan ennen kuin ilmoittaudut, oletko todella lähdössä Tveriin kieliharjoitteluun. Ilmoittautuminen on mahdollista perua maksutta 15.4.2018 (päivämäärä päivitetään)  saakka.

 

Cultura-säätiön apurahat

Kelan tukea on mahdollista saada kieliharjoittelun ajaksi. Kannattaa myös ehdottomasti hakea apurahaa Cultura-säätiön hallinnoimasta Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastosta. Hakuilmoitus on sivulla  http://culturas.fi/apurahat/hakuilmoitus.  Apurahoja voi hakea Venäjällä opiskeluun sähköisellä hakulomakkeella  ja  haku on auki 1.10.-6.11.2018 klo 16:00 asti. Lue huolellisesti hakuohjeet. Kieliharjoitteluohjelmasta ei ole mahdollista hakea stipendejä.

 Hakemuksessa on syytä mainita mm. harjoittelun kesto ja yksilöidä harjoittelusta koituvat kustannukset (matkaliput, viisumi, majoitus jne.). Lisätietoja: projektipäällikkö Irma Kettunen, puh. 0400 584 248, s-posti: irma.kettunen(at)culturas.fi

Kannattaa myös selvittää eri stipendiohjelmia esim. omasta yliopistostasi tai vaikkapa kotiseutusi säätiöistä.

Jyväskylän yliopiston kv-palvelut järjestävät kaikille ulkomaan vaihtoon lähtijöille lähtöorientaation keväisin ja syksyisin.

Syksyn varsinaista harjoittelujaksoa edeltää ensimmäisen vuoden keväällä pakollinen valmennuskurssi (kurssikoodi VENA001). Kurssiin liittyvät tehtävät raportoidaan harjoittelun aikana. Sen lisäksi opiskelijat kirjoittavat välittömästi harjoittelusta palattuaan äidinkielellään oppiaineeseen raportin, josta ilmenevät myös harjoittelun aikana suoritetut kurssit. Opintorekisteri päivitetään loppuraportin ja Tveristä saadun todistuksen perusteella. 

VENA001 KIELIHARJOITTELU  2 op

Tavoite: Antaa opiskelijalle mahdollisuuden intensiivisen kielikylvyn avulla nopeasti parantaa käytännön kielitaitoaan ja tutustua Venäjään, sen ihmisiin ja kulttuuriin. Kieliharjoittelun aikana suoritetaan aineopintojen kohdat VENA205 Verbioppi, VENA201 Kirjallinen viestintä 2, VENA202 Suullinen viestintä 2, VENA301 Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri, VENA401 Venäjän kaunokirjallisuus 3  (kirjalista löytyy tästä, docx)   ja VENS701 Venäjällä suoritettu ylimääräinen kurssi (yhteensä 24-29 op). Kieliharjoitteluun kuuluu pakollisena osana oppiaineen järjestämä lyhyt valmennuskurssi (VENA001), joka antaa teoreettisia valmiuksia analysoida vastaan tulevia kulttuurienvälisiä viestintätilanteita ja suoriutua niistä hyvin. Valmennuskurssi suoritetaan keväällä ennen kieliharjoittelua ja tietojen soveltamisesta käytäntöön raportoidaan välittömästi harjoittelujakson päätyttyä oppiaineen  koulutussuunnittelijalle jätettävässä kieliharjoitteluraportissa.
Opiskelutapa: Opiskelu venäläisessä korkeakoulussa.
Huom. Kieliharjoittelun aikana suoritetut opinnot on välittömästi harjoittelun päätyttyä ilmoitettava oppiaineeseen korvaavuuksien toteamista ja rekisteröimistä varten.
Vaihtoehtoinen suoritustapa:
Kielikurssi Venäjällä tai IVY-maissa entisen Neuvostoliiton alueella sijaitsevalla venäjänkielisellä alueella (vähintään 4 viikkoa) tai venäjänkielinen vaihto-opiskelu yliopistossa Venäjällä tai Virossa tai Latviassa yhden lukukauden ajan tai työskentely Venäjällä tai IVY-maissa entisen Neuvostoliiton alueella sijaitsevalla venäjänkielisellä alueella vähintään 2 kk ja sen raportointi korvaa 2 op. Kieliharjoitteluun integroidut opintojaksot suoritetaan opetussuunnitelman mukaisesti Suomessa.

Tverin yliopiston pääsivu
Tverin kaupungin viralliset sivut
Kuvia Tveristä