10.08.2005

Työharjoitteluraportti

Kirjoita vapaamuotoinen raportti työharjoittelustasi joko suomeksi tai venäjäksi. Voit pohtia raportissa kaikkia mieleesi tulevia asioita ja lähinnä sitä, mitä opit harjoittelun aikana. Raportin pituus on 2-5 sivua (12 pt fontti ja 1,5 riviväli) ja se palautetaan amanuenssille harjoittelun päätyttyä.

Raportista tulisi käydä ilmi ainakin seuraavat asiat:

  • harjoittelupaikka
  • työtehtävät 
  • harjoittelun kesto
  • ohjauksen luonne, laatu ja määrä
  • harjoittelulle asettamasi tavoitteet ja niiden toteutuminen
  • rehellinen arvio harjoittelupaikan soveltuvuudesta jatkossa oman koulutusalan harjoittelupaikaksi
  • miten harjoittelu tukee urasuunnitelmiasi ja/tai opintojasi
  • liitteeksi työtodistus