15.01.2016

Kansainvälinen Erasmus-opiskelijavaihto lukuvuonna 2016-2017

Venäjällä opiskelun lisäksi yliopiston kansainvälisten vaihtosopimusten kautta on mahdollista päästä opiskelemaan muuallekin ulkomaille. Opinnot suunnitellaan siten, että ne voidaan lukea hyväksi suomalaisessa tutkinnossa, joten vaihdossa vietetty aika ei välttämättä pidennä opiskeluaikaa.

Oppiaineemme on solminut sopimukset Erasmus-vaihdosta seuraavien ylipistojen kanssa:

Erasmus opiskelijavaihtosopimusten tasokoodit:  B = kandidaattitaso, M = maisteritaso, D = jatko-opinnot. (eli opinnot voivat koskea vain tason mukaisia opintoja vaihtokohdeyliopistossa)

 

BULGARIA, Sofia University St. Kliment Ohridski, 2 paikkaa à 6 kk,   B

 

LATVIA, Latvijas Universitate, (University of Latvia), 2 paikkaa à 5 kk,  B

PUOLA, Uniwersytet Warszawski, (Warsaw University),  2 paikkaa à 5 kk,  B, M

SLOVAKIA, Univerzita Komenskeho v Bratislave, (Comenius University in Bratislava), 2 paikkaa à 5 kk, B, M,  D (kielikeskuksen sopimus)

TSEKKI, Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague), 1 paikka à 10 kk,  B, M, D

UNKARI, University of Pecs,

1 paikka à 5 kk,   B, M, D  (Foreign languages (Literature)

2 paikkaa à  5 kk, B, M D,  (Foreign languages (Russian)

VIRO, Tallinn University, 1 paikka à  10 kk,  B, M

SAKSA, European University Viadrina, Frankfurt (Oder), 1 paikka à 9 kk, M

 

Erasmus-paikkaa haetaan täyttämällä Erasmus-opiskelijavaihtopaikan hakulomake + liitteet Mobility Online-järjestelmässä.  Hakemukset käsittelee venäjän kielen ja kulttuurin amanuenssi Terho Joutsen, huone F 102 . Hakuaika alkaa 1.2.2016.   Hakuaika päättyy  1.3.2016. Päätöksen vaihtoon hyväksymisestä tekee aina kukin ainelaitos. Ulkomaisten kurssien korvaavuudesta päättää kunkin opintojakson vastuuhenkilö

https://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/venaja/opiskelu/opetus/tentaattorit2013

 

Yleisesti hakemisesta

Haku Erasmus vaihto-opiskelupaikkoihin alkaa 1.2.2016.


Hakuohjeet:

 

Mobility Online-järjestelmän hakuohjeet kansainvälisten palvelujemme  sivulla:

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl/opiskelijalle/opiskelu_ulkomailla/yhteistyoyliopistot/erasmus-application-instructions


 

Hakemuksen liitteet: (skannattuina pdf-muotoisina liitetiedostoina):


1. Opintosuoritusote Transcript of Records (Korpista, pdf-muotoisena)

2. Todistus kielitaidosta (mikäli muu kuin opintorekisteriote). Osoitus kohdemaan opiskelukielen kielitaidon osaamisesta (esim. kopio lukion päättötodistuksesta, kielitestitodistus, todistus suoritetuista kieliopinnoista tms). Jos olet suorittanut ko. kielen kursseja Jyväskylän yliopistossa ja suorituksesi näkyvät opiskelijarekisterissä, ei sinun tarvitse toimittaa kielitodistusta hakemuksesi liitteenä.

3. Alustava opintosuunnitelma vaihtokohdetta varten Learning Agreement. Kursseista on tietoa parhaiten yliopistojen nettisivulla ja opinto‐oppaissa, joita on joidenkin yliopistojen osalta saatavilla laitoksilla. Mikäli ajantasaisia kurssitietoja ei ole saatavilla, voi opintosuunnitelman laatia myös edeltävän lukuvuoden opinto‐ohjelmien pohjalta. Learning Agreement tehdään pdf-lomakkeelle siinä vaiheessa kun opiskelija on valittu vaihtokohteeseen.

  •  Alustava opintosuunnitelma Learning agreement vaihtokohdetta varten.   (Learning Agreement -prosessia muutetaan siten, että opiskelija ei enää täytä LA:ta kurssi-kurssilta Mobilityssä eikä sitä enää hyväksytä Mobilityssä, vaan

Opiskelijoiden uusi työnkulku LA:n osalta

•Opiskelijoiden työnkulkua Mobilityssä on muutettu lähtijöiden osalta siten että he vaan lataavat järjestelmään skannatun LA:n, johon ovat hankkineet allekirjoituksen laitos-/tdk-tasolta.  Kursseja ei siis enää täytetä Mobilityyn yksitellen.

          LA-lomakepohja voi siis olla vastaanottavan yliopiston tai JY:n käyttämä.

• 
•Uusi Learning Agreement -pohja
•Komissio julkaisi kesän aikana myös uuden Learning Agreement –pohjan.
Lomakkeet opiskelijoille -sivulle on lisätty nyt tämä uusi Learning Agreement –pohja Erasmus-lähtijöille. Täytettävä osuus (sivu 1) ei ole juurikaan muuttunut sisällöllisesti, mutta komissio on lisännyt lomakkeen loppuun ohjeita LA-periaatteista.
• 

OPINTOSUUNNITELMAN (LEARNING AGREEMENT) LAATIMINEN

Erasmus-opiskelijana sinun tulee laatia ennen vaihtoon lähtöä alustava opintosuunnitelma (Learning Agreement). Tämä tapahtuu seuraavasti:

• Poimi kohdeyliopiston kurssitarjonnasta sinua kiinnostavat kurssit alaltasi (n. 30 op / lukukausi). Pohdi samalla, miten haluat hyväksilukea/korvata ne tutkintoosi. Keskustele tarvittaessa kv-yhdyshenkilön/amanuenssin kanssa.
• Täytä ja allekirjoita kohdeyliopistosi vaatima opintosuunnitelmalomake  (Learning Agreement). Mikäli kohdeyliopistollasi ei ole omaa Learning Agreement-lomaketta tai vastaavaa, voit täyttää ja tulostaa JY:n oman Learning Agreement-lomakkeen (Learning Argeement Erasmus-lähtijöille).
• Skannaa Learning Agreement ja lähetä se allekirjoitettavaksi sille laitokselle / siihen tiedekuntaan (esim. amanuenssille tai kv-asiainyhdyshenkilölle), jonne aiot suunnittelemasi opinnot korvata.
• Saatuasi Learning Agreementtisi takaisin allekirjoitettuna laitokseltasi, lataa se Mobility-Onlineen työnkulussasi napsauttamalla Upload Learning Agreement -linkkiä työnkulussasi.
• Lähetä laitoksesi hyväksymä Learning Agreement myös kohdeyliopistoosi. Kun he ovat hyväksyneet opintosuunnitelmasi, saat lomakkeen takaisin. Näin saat varmuuden, että voit suorittaa vaihdossa suunnittelemasi kurssit ja että ne voidaan hyväksilukea tutkintoosi. Jos olet lähettänyt opintosuunnitelmasi jo hakuvaiheessa kohdeyliopistoosi, ei sinun tarvitse sitä lähettää uudelleen.
• Learning agreement tehdään siis siitä kohteesta, johon tulee valituksi.

4. Todistus muissa korkeakouluissa suoritetuista opinnoista, jos ei hyväksiluettu JY:ssä suoritettavaan tutkintoon. Mikäli olet suorittanut vaihtoon valinnan kannalta olennaisia opintoja muualla (esim. avoimessa yliopistossa, JOO‐sopimusyliopistoissa yms) ja mikäli näitä opintoja ei ole vielä viety Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin, niin liitä mukaan niistä todistus.

5. Lausunto väitöstyön ohjaalta (vain jatko-opiskelijat) Jatko‐opiskelijoiden tulee liittää mukaan vaihtoa puoltava lausunto väitöstyön ohjaajalta.

 

HAKUAIKA PÄÄTTYY 1.3.2016

 

Kielitaidon todentaminen

Opiskelijavaihtoon lähtemisen periaatteiden mukaan opiskelijalla tulee olla riittävä kohdekorkeakoulun opetuskielen osaaminen ja hänen tulee osoittaa kielitaitonsa. 'Riittävää' ei ole määritelty. Mikäli opiskelijarekisterissä opiskelijalla on ko. kielen suoritettuja kursseja, tämä voidaan hyväksyä osoitukseksi riittävästä kielitaidosta, eikä erillisiä todistuksia opiskelijalta vaadita. Muussa tapauksessa opiskelijan tulee toimittaa opiskelijavaihtohakemuksen liitteenä esim. todistus kieliopintojen suorittamisesta, lukion päättötodistus, kielitaitotestitulos, kielitaito tulee todentaa haastattelemalla tms. Sama vaatimus koskisi Erasmus-vaihdon lisäksi myös Nordplus-vaihtoja ja tiedekuntien omia vaihtoja. Vaihtoon valitulla on oltava niin hyvä opintomenestys, että hänen voidaan odottaa selviytyvän opiskelusta ulkomaisessa vaihtokohteessa.

  • Erasmus-vaihto voi kestää 3-12 kk.
  • HUOM ! Erasmus-vaihto-opiskeluun voi osallistua  useamman kerran. Vaihtojen lukumäärää ei ole rajoitettu, mutta opiskelija voi osallistua Erasmus-vaihtoon yhteensä 12 kuukauden ajan kullakin tutkintotasolla (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto sekä tohtorintutkinto). Siirtymävaiheessa vanhan ohjelman aikana samalla tutkintotasolla suoritetut vaihtojaksot otetaan huomioon, esim. alemman korkeakoulututkinnon aikana 6 kk vaihdossa ollut opiskelija voi osallistua vielä yhteensä  6 kuukauden ajan opiskelija- ja harjoittelijavaihtoon saman alemman korkeakoulututkinon aikana.

 

Tarkempaa tietoa Erasmus-vaihdosta saat yliopiston kv. palveluiden sivuilta. Lisätietoja voit kysyä venäjän kielen ja kulttuurin amanuenssilta  Terho Joutsenelta  (puh. 040 805 31 87)  sekä   Solja Ryhäseltä  (puh. 040 805 4333).

Tutustu myös Ennen lähtöä sivuihin, koska niillä on tärkeitä asioita, jotka tulee ottaa huomioon vaihtoon lähdettäessä.

Muita vaihto-ohjelmia

Kahdenväliset vaihtokohteet

FIRST (Finnish-Russian Student Exchange Programme)