22.08.2017

Venäjän kielen ja kulttuurin vastuuhenkilöt ja tentaattorit lukuvuonna 2017-2018

Venäjän kielen ja kulttuurin vastuuhenkilöt uuden opetussuunnitelman 2017-2020 mukaan:

Alexei Lobski
VENY003  Opinto- ja urasunnittelu 1 op

VENP1001 Kielioppi 1, 3 op  ja  VENP1002 Kielioppi 2, 3 op

VENP204  Kirjallinen viestintä 1, 3 op
VENP303  Suullinen viestintä 1, 2 op
VENP401  Venäjän kaunokirjallisuus 1, 2 op
VENP402  Venäjän kaunokirjallisuus 2, 2 op
VENP403  Venäjän historia, 2 op 

VENP404 Venäjän kulttuurihistoria  2 op   (kirjatentin vastuuhenkilö)

VENA001  Kieliharjoittelun valmennuskurssi, 2 op
VENA201  Kirjallinen viestintä 2, 5 op
VENA401  Venäjän kaunokirjallisuus 3, 5 op

VENA301  Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri

VENA600  Venäläisen kulttuurin itseopiskelupaketti
VENS230  Venäjän kielen vaihtelu,  5 op

Lisäksi olen vastuuhenkilönä seuraavilla kursseilla joita EI voi suorittaa kirjatenttinä 
VENP1000 Johdatus venäjän kieleen 3 op
Mika Lähteenmäki
VENP002  Johdatus venäjän kielen tutkimukseen, 2 op
VENP105  Ääntäminen ja fonetiikka, 2 op (kirjatentti mahdollinen VAIN äidinkieleltään venäläisille)
VENA104  Sanasto ja rakenteet,  4 op
VENA205  Verbioppi, 3 op
VENY096  Maturiteeti, 1 op (vanhan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman mukaan opiskeleville)

VENA5001 Kypsyysnäyte, 0 op (uuden vuosien 2017-2020 opetussuunnitelman mukaan opiskeleville)
VENS120  Dialoginen kielentutkimus, 5 op
VENS140  Leksikologia,  5 op
VENS240  Median kieli,  5 op
VENS320  Sosiolingvistiikka,  5 op
VENS350  Nykyvenäjän muutostendenssit,  5 op

VENS360 Nykyvenäjän yhteiskuntatietous

VENS5000  Maisteriseminaari, 5 op
VENS505  Maisterin tutkielma, 40 op (pääaineopiskelijat)
VENS503  Sivututkielma, 20 op (sivuaineopiskelijat)

VENS721-729  Venäjällä suoritetut valinnaiset kurssit, 5 op (korvaavuudet )
Vera Zvereva
VENP404  Venäjän kulttuurihistoria, 2 op (kurssin vastuuhenkilö)
VENA203  Tieteellinen viestintä, 2 op (sivuaineopisk. erill. suoritus)
VENA303  Venäläiset mediat, 2 op
VENA5000  Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op
VENS403  Ammattisuuntautunut kielitaito, 3 op
VENS1300  Venäjän kulttuuri opetuksessa 5 op