19.01.2015

Kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Venäjän kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op
 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä työelämäopinnot  (sivuainevalinnoista riippuen 13-16 op)
 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.YLEISOPINNOT

Yleisopinnot VENY003 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op
VENY097 Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi automaattisesti venäjän perusopintojen päätteeksi)
3 op
Äidinkielen viestintä
(jää pois, mikäli sivuaineena on suomen kieli)
3 op
Toinen kotimainen kieli
(ruotsia sivuaineena opiskelevilla kirjataan suoritetuksi ruotsin perusopintojen päätteeksi)
3 op
VENY096 Kypsyysnäyte 1 op
KLSY010 Kandidaatin portfolio 5 opPERUSOPINNOT 30 opAINEOPINNOT 50 opSIVUAINEOPINNOT (ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineen opintoja valitaan siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä.Takaisin alkuunMaisterin tutkinto (FM)

Kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterin tutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaine 80 op

 • pro gradu -tutkielma 40 op
 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • työelämätuntemus väh. 5 op
 • maisterin portfolio 5 op
 • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisina sisältyvät työelämätuntemus ja maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 opMUUT OPINNOT

Lisäksi maisterivaiheen pakollisiin muihin opintoihin kuuluvat:Takaisin alkuun