19.01.2015

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Venäjän kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op
 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op (vähintään yksi perusopintokokonaisuus)

 • kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä työelämäopinnot (sivuainevalinnoista riippuen 8-11 op)
 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.YLEISOPINNOT (Sivuainevalinnoista riippuen 8-11 op)

Yleisopinnot

VENY003 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op
VENY097 Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi automaattisesti venäjän perusopintojen päätteeksi)
3 op
Äidinkielen viestintä
(jää pois, mikäli sivuaineena on suomen kieli)
3 op
Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)
3 op
VENY096 Kypsyysnäyte 1 opPERUSOPINNOT 30 opAINEOPINNOT  50 opSIVUAINEOPINNOT (ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineen opintoja valitaan niin paljon, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Takaisin alkuun

 

Maisterin tutkinto (FM)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterin tutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • pro gradu -tutkielma 40 op
 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterin portfolio 5 op
 • pedagogisia opintoja ja/tai muita sivuaineita
 • mahdollisesti pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.SYVENTÄVÄT OPINNOT 80 opMUUT OPINNOT

Lisäksi maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu:

Muut opinnot KLSY012 Maisterin portfolio 5 op

Muita opintoja valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.Takaisin alkuun