20.06.2018

Opintojaksojen vastuuhenkilöt ja tentaattorit lukuvuonna 2018-2019

Alexei Lobski

VENY003 Opinto- ja urasuunnittelu, 1 op
VENP1000 Johdatus venäjän kieleen, 3 op (EI voi suorittaa kirjatenttinä)
VENP1001 Kielioppi 1, 3 op
VENP1002 Kielioppi 2, 3 op
VENP204  Kirjallinen viestintä 1, 3 op
 VENP303 Suullinen viestintä 1, 2 op 
VENP401 Venäjän kaunokirjallisuus 1, 2 op
 VENP402 Venäjän kaunokirjallisuus 2, 2 op
 VENP403 Venäjän historia, 2 op 
VENP404 Venäjän kulttuurihistoria, 2 op (kirjatentin vastuuhenkilö)
VENA001 Kieliharjoittelun valmennuskurssi, 2 op
 VENA201 Kirjallinen viestintä 2, 5 op (kirjatentti)
VENA401 Venäjän kaunokirjallisuus 3, 5 op (kirjatentti)
VENA301 Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri (kirjatentti)
VENA600 Venäläisen kulttuurin itseopiskelupaketti
VENS230 Venäjän kielen vaihtelu, 5 op

 

Mika Lähteenmäki

VENP002 Johdatus venäjän kielen tutkimukseen, 2 op
VENP105 Ääntäminen ja fonetiikka, 2 op (kirjatentti mahdollinen VAIN äidinkieleltään venäläisille)
VENA205 Verbioppi, 3 op
VENS120 Dialoginen kielentutkimus, 5 op
VENS140 Leksikologia, 5 op
VENS320 Sosiolingvistiikka, 5 op
VENS360 Nykyvenäjän yhteiskuntatietous, 2 op
VENS5000 Maisteriseminaari, 5 op
VENS505 Maisterin tutkielma, 40 op (pääaineopiskelijat)
VENS503 Sivututkielma, 20 op (sivuaineopiskelijat)
VENY096 Maturiteetti, 1 op (vanhan vuosien 2015-2017 opetussuunnitelman mukaan opiskeleville)
VENA5001 Kypsyysnäyte, 0 op (uuden vuosien 2017-2020 opetussuunnitel,an mukaan opiskeleville)
VENS721-729 Venäjällä suoritetut valinnaiset kurssit, 5 op (korvaavuudet)


 

Vera Zvereva

VENP404 Venäjän kulttuurihistoria, 2 op (kurssin vastuuhenkilö)
VENA203 Tieteellinen viestintä, 2 op
VENA303 Venäläiset mediat, 2 op
VENA5000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma, 10 op
VENS240 Median kieli, 5 op
VENS403 Ammattisuuntautunut kielitaito 3 op
VENS1300 Venäjän kulttuuri opetuksessa, 5 op

 

Dmitri Leontjev

VENA104 Sanasto ja rakenteet, 4 op
VENS350 Nykyvenäjän muutostendenssit, 5 op