20.09.2007

Opintokokonaisuudet

OPINTOKOKONAISUUKSIEN (PERUS-, AINE- JA SYVENTÄVÄT OPINNOT) KIRJAAMINEN:

 

Opintorekisteri syntyy niin, että kaikki opintojaksojen (=kurssien) suoritukset kirjataan JOREen. KORPIN kautta voit seurata omaa opintorekisteriäsi ja tarvittaessa ottaa siitä printin. Jos huomaat rekisterissä puutteita tai virheitä, ota heti yhteys amanuenssiin.

 

Opintokokonaisuudet (perus-, aine-, syventävät opinnot) eivät kirjaudu automaattisesti. Kun saat kokoon tarvittavat opinnot, ota opintorekisteristäsi printti, merkitse siihen kirjattavaan opintokokonaisuuteen sisällytettävät opinnot (myös KLS-kurssit) ja toimita rekisteriote amanuenssille samalla kun pyydät kirjaamaan opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuuden kirjaamiseen kuluu aikaa. Varaudu ainakin viikkoon.

 

Huom. Syventävät opinnot -kokonaisuuteen ei kirjata gradua. Kokonaisuus on siis mahdollista rekisteröidä vaikka gradu olisi vielä kesken, jos kaikki muut tarvittavat opintojaksot on suoritettu.