24.07.2018

Venäjän kielen ja kulttuurin opetusohjelma lukuvuonna 2017-2018

Venäjän kielen ja kulttuurin opetusohjelmaan on liitetty myös monialaisille kieliasiantuntijoille ja kielten aineenopettajille tarkoitetut kielten laitoksen yhteisen opetuksen pakolliset ja valinnaiset kurssit, joiden koodit ovat muotoa MON, KOP, KLS. Kurssi KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen on myös sivuaineopiskelijoille pakollinen kurssi. Sivuaineopiskelijalle suositellaan suoritettavaksi jompi kumpi seuraavista kielten aineenopettajan tai monialaisen kieliasiantuntijan aineopintojen johdantokursseista, jos opiskelija ei ole sitä suorittanut aikaisemmin tutkinto-ohjelmaan tai sivuaineessaan ja aikoo jatkaa syventäviin opintoihin. Laajuus 5 op: MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen tai KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen.

 

 

Syksy 2017

 • I periodi 1.8.-20.10.2017
 • II periodi 23.10.-15.12.2017

Kielten laitoksen kontaktiopetuksen ajat syksyllä 2017

 • I periodin kontaktiopetus  4.9. - 13.10.2017
 • Tentit järjestetään viikolla 42     (16.-20.10.)
 • II periodin kontaktiopetus    23.10. - 8.12.2017
 • Tentit järjestetään viikolla 50  (11.12.-15.12)

 

Kevät  2018

 • III periodi 8.1.-9.3.2018
 • IV periodi 12.3.-18.5.2018
  • Opetuksen pääsiäistauko on 26.3.-2.4.2018.

Kielten laitoksen kontaktiopetuksen ajat keväällä 2018

 • III  periodin  kontaktiopetus    8.1. - 2.3.2018

 • Tentit järjestetään viikolla 10   (5.3.-9.3.)

 • IV periodin kontaktiopetus   12.3.-18.5.

  *Opetuksen pääsiäistauko on 26.3.-2.4.2018 .  Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen.

HUOM! Tenttiviikoilla ei järjestetä opetusta.


Informaatiotilaisuus venäjän kielen ja kulttuurin opiskelijoille ke  30.8.  klo 12:00-13:30 salissa S 303.

Ohjelmakohtaiset infot torstaina 31.8.   klo 10-12 :

- kieliasiantuntijat salissa Agora Auditorio 2

- vieraiden kielten opettajankoulutus salissa Agora Alfa

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen infotilaisuus ke  13.9. klo 14-16 salissa M 103

 

 

 

HUOM ! Ilmoittautuminen kursseille alkaa Korppi-järjestelmässä seuraavan aikataulun mukaisesti:

-          perusopinnot  1.9.2017   klo 8:00

-          aineopinnot ja syventävät opinnot  22.8.2017  klo 10:00

-          kielten laitoksen yhteiset opinnot (KLS  ja  KOP ja MON kurssit)  14.8.2017  klo 10:00

 

 

Laajannettu listaus

Syksy

Ylei­so­pin­not

Pe­rus­o­pin­not

Pe­rus­o­pin­to­jen yh­tei­set opin­to­jak­sot

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op (kaikille pakollinen)

MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta, 5 op (monialaiset kieliasiantuntijat)

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta, 5 op (kielten aineenopettajat)

Ai­neo­pin­not

Ai­neo­pin­to­jen yh­tei­set opin­to­jak­sot

MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen, 5 op (monialaiset kieliasiantuntijat)

KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, 5 op (kielten aineenopettajat)

KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet, 5 op  (kaikille pakollinen)

Sy­ven­tä­vät opin­not

Yh­tei­set sy­ven­tä­vät opin­to­jak­sot:

1. Monialaiset kieliasiantuntijat:

MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu, 5 op

MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa, 5 op

MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari, 5 op

MONS1000 Kriittinen diskurssintutkimus, 5 op

MONS1100 Auktorisoidun kääntäjän toimintavalmiudet, 5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen, 5 op

SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt, luentopassi, 1-3 op - Current Issues in Applied Language Studies, 1-3 op

2. Kielten aineenopettajat:

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen, 5 op

KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa, 5 op

KOPS1004 Kielen ja sisällön integrointi opetuksessa, 5 op

KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari, 5 op

KOPS1006 Kielikoulutuspolitiikka, 5 op

SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt, luentopassi, 1-3 op - Current Issues in Applied Language Studies, 1-3 op

Ke­vät

Ylei­so­pin­not

Pe­rus­o­pin­not

Pe­rus­o­pin­to­jen yh­tei­set opin­to­jak­sot

MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen, 3 op  (monialaiset kieliasiantuntijat)

Ai­neo­pin­not

Ai­neo­pin­to­jen yh­tei­set opin­to­jak­sot

MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus, 3 op (monialaiset kieliasiantuntijat)

KOPA1001 Kielenoppimisen uudet työkalut ja ympäristöt, 3 op (kielten aineenopettajat)

Sy­ven­tä­vät opin­not

 

1. Monialaiset kieliasiantuntijat:

MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä, 5 op

MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu, 5 op

MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa, 5 op

MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari, 5 op

SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt, luentopassi, 1-3 op - Current Issues in Applied Language Studies, 1-3 op

2. Kielten aineenopettajat:

KOPS1007 Projektityöskentely kielen oppimisen ja opettamisen hankkeissa, 5 op

KOPS1000 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen, 5 op

KOPS2000 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari, 5 op

KOPS1002 Identiteetti, toimijuus ja tunteet kielten oppimisessa ja opettamisessa, 5 op

KOPS1003 Kieltenopetuksen ajankohtaisia ilmiöitä, 5 op

SOKS170 Soveltava kielentutkimus nyt, luentopassi, 1-3 op - Current Issues in Applied Language Studies, 1-3 op