06.11.2018

Vies­tin­tä (ent. puheviestintä)

Viestintä tarkastelee ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää puhe- ja viestintäkäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa niin kasvokkais- kuin verkkoviestinnässäkin. Oppiaineen erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Oppiaineessa opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä.

Viestinnän tutkimus Jyväskylässä keskittyy vuorovaikutuksen dynamiikkaan vuorovaikutussuhteissa, ryhmissä, tiimeissä ja yhteisöissä. Erityisesti tutkitaan työelämän ja työyhteisöjen vuorovaikutusta.

Viestinnässä voit opiskella laaja-alaiseksi viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijaksi. Valmistuttuasi voit työskennellä yrityselämän, median, koulutuksen, viestintäteknologian, politiikan, kulttuurin tai hallinnon aloilla. Yhteistyön ja vaikuttamisen asiantuntemusta tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa ja myös kansainvälisissä yhteyksissä.

Viestinnän maisterit ovat sijoittuneet esimerkiksi yrityksen, järjestön tai muun organisaation johtoon, työyhteisön kehittämistehtäviin tai henkilöstön rekrytoinnin asiantuntijoiksi. Useat työskentelevät viestintäkouluttajina tai -valmentajina, tiedottamisen ja viestintäsuunnittelun alalla tai kansainvälisten yritysten ja järjestöjen asiantuntijatehtävissä. Moni on sijoittunut hyvinvointipalveluiden suunnittelun tai johdon tehtäviin, yhteisöjohtajiksi tai -kehittäjiksi (community manager) tai vuorovaikutusteknologian pariin.

Viestinnässä voi suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon (180 op) sekä filosofian maisterin tutkinnon (120 op). Lisäksi oppiaineessa voi suorittaa jatko-opintoja eli tohtorin tutkinnon.

Viestintä-oppiaineen lemmikiksi on vakiintunut Kettu. Ketun suunnitteli oppiaineen pyynnöstä Terhi Pekkarinen vuonna 2002, ja viestintä-oppiaineella on siihen copyright. Kettu on oivaltava, neuvokas ja huumorintajuinen. Kettu ei ole laumaeläin, mutta se pärjää hyvin ryhmässä. Ketulla on sosiaalista älyä, eikä se jää viestintätilanteissa sanattomaksi.


webkettu_iloinen.jpg

Viestintä-oppiaine Twitterissä