03.01.2018

Puheviestintä-oppiaineen nimi muuttuu 1.8.2017 alkaen viestinnäksi

Tiedote 17.3.2017

Puheviestintä-oppiaineen nimi muuttuu 1.8.2017 alkaen viestinnäksi. Tämän kevään opiskelijavalinnassa Jyväskylän hakuyksikön nimi on jo viestintä. Vaikka oppiaineen nimi muuttuu, säilyvät sisällöt, tavoitteet ja painopisteet silti ennallaan. Jyväskylän viestinnässä tutkitaan, koulutetaan ja opetetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta. Erityisenä fokuksena on edelleen vuorovaikutus työelämässä. Meiltä valmistuu viestintäammattilaisia, joiden erityisosaamisena ovat vuorovaikutuksen, vaikuttamisen ja vuorovaikutusetiikan kysymykset. He työllistyvät yritysten, järjestöjen, erilaisten yhteisöjen ja organisaatioiden tehtäviin ja työskentelevät vuorovaikutussuhteiden, tiimien ja yhteisöjen viestinnän asiantuntijoina. Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ja digitaalinen viestintä ovat Jyväskylän viestinnän oppiaineen sisällöissä keskeisiä.

Nimenmuutosta oppiaineessa on mietitty jo pitkään. Aikaisemmissa valintakokeissa on esimerkiksi huomattu, että puhe-alku vei joskus hakijoita harhaan – informatiivisista hakuopastuksista huolimatta. Joillakin hakijoilla oli mielessään pelkästään puheenpito, puhetaito, jopa puheterapia. Jotkut saattoivat myös mieltää oppiaineen samansisältöiseksi kuin lukiossa suorittamansa puheviestinnän kurssit. 

Nimen muutos tuo oppiaineen tasavertaiseksi toimijaksi myös kansainvälisessä tiedemaailmassa. Esimerkiksi amerikkalaisissa yliopistoissa ihmisten välisen viestinnän ja sen koulutus- ja tutkimusalueen nimenä on jo pitkään ollut ’communication’. Sen sijaan ’speech communication’ on kaventunut joko puhetaiteellisten tai retoristen sisältöjen nimeksi. Jos taas Euroopassa käyttää puheviestinnän vastineena termiä ’speech communication’, voikin olla tekemisissä puhe- ja äänisignaalin teknisen tutkimuksen kanssa (näin mm. tieteellisen yhdistyksen ja lehden nimessä).

Myös työelämään valmistuessaan viestintä-nimike sijoittaa opiskelijamme nyt helpommin siihen työhön, jota me vuorovaikutuksen asiantuntijat teemme. Viestintä on yleisesti hyväksytty oppiala, jolla on selkeä paikkansa myös korkeakoulutuksesta päättävien poliitikkojen sekä suuren yleisön ymmärryksessä.

Ehdotus puheviestinnän muuttamisesta viestinnäksi ei tullutkaan ulkoapäin, esimerkiksi yliopiston hallinnosta, vaan nimenomaan näistä edellä mainituista syistä henkilökunta ja opiskelijat halusivat muutosta. Opiskelijoiden kanssa järjestettiin keskustelutilaisuuksia kevätkaudella 2016, ja kun asiasta tuntui vallitsevan oppiaineyhteisössä täysi yksimielisyys, ehdotus nimen muuttamisesta tehtiin. Yliopisto oli muutokseen valmis.

Lisätiedot:

professori Anu Sivunen
anu.e.sivunen@jyu.fi
040 735 4279

Opiskelijavalinta- ja hakuasioissa lisätietoja antaa

koulutussuunnittelija Sari Mäkikangas
sari.makikangas@jyu.fi
050 428 5245