17.11.2017

Siirtyminen puheviestinnästä viestintään

Ohjeet ennen syksyä 2017 opintonsa aloittaneille puheviestinnän pääaineopiskelijoille (kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille).

Kaikki ennen syksyä 2017 opintonsa aloittaneet puheviestinnän pääaineopiskelijat voivat halutessaan siirtyä viestinnän kandidaatti- ja/tai maisteriohjelmaan. Laitoksen verkkosivuilta löytyvästä vastaavuustaulukosta näet, miten jo suorittamasi puheviestinnän opinnot vastaavat uuden viestinnän opetussuunnitelman mukaisia opintoja.

Kaikki ennen syksyä 2017 aloittaneet puheviestinnän pääaineopiskelijat voivat myös halutessaan jatkaa opintojaan aiemman puheviestinnän opetussuunnitelman (2015 - 2017) mukaan 31.7.2020 asti. Näin ollen puheviestinnän pääaineesta tutkintoja on mahdollista suorittaa vielä 31.7.2020 saakka.  Opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman mukaan, mutta vastaavuustaulukosta saat selville, miten vanhan ja uuden opetussuunnitelman opintojaksot vastaavat toisiaan.

Huomioita siirtyjille ja siirtymistä harkitseville:

  • Kypsyysnäyte eli maturiteetti on viestinnän kandidaattiohjelmassa 0 opintopisteen laajuinen (kandidaatin tutkinnossa pääaineena puheviestintä laajuus on 1 op). Otathan tämän huomioon siirtyessäsi viestinnän kandidaattiohjelmaan, mikäli et ole vielä suorittanut kypsyysnäytettä.
  • Muita merkittäviä rakenteellisia eroja ei vanhassa ja uudessa opetussuunnitelmassa ole kypsyysnäytteen laajuuden lisäksi. Huomioithan, että myös viestinnän kandidaattiohjelmassa on edelleen vaatimus yhdestä muun oppiaineen (sivuaineen) opintokokonaisuudesta
  • Kandidaatintutkielman ja maisterintutkielman tunnistetiedoissa (kansilehdellä ja tiivistelmässä) tulee näkyä pääaineen/kandidaatti- tai maisteriohjelman nimi oikein (puheviestintä tai viestintä sen mukaan, kummasta tutkinto tulee).
  • Jos puheviestinnän suorituksesi ovat sellaisia, joille ei löydy vastinetta uudesta viestinnän opetussuunnitelmasta, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaaseen ennen siirtymistä. Sarin kanssa voit tarkistaa opintojesi tilanteen ja siirtymisen mahdolliset vaikutukset suoritettaviin opintoihin. 

Siirtymisestä tulee ilmoittaa lomakkeella. Lomakkeen sekä siirtymisen periaatteet ja ohjeet löydät tiedekunnan verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/hytk/fi/opiskelu/tutkinto-ohjelmat/siirtyminen-uuteen-opetussuunnitelmaan-ja-tutkinto-ohjelmaan-siirtymisen-periaatteet

Mikäli sinulla on kysyttävää siirtymisestä, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Sari Mäkikankaaseen