21.08.2017

Alumnit

Viestinnän (ent. puheviestinnän) alumneja ovat kaikki ne, jotka ovat valmistuneet Jyväskylän yliopistosta pääaineenaan viestintä tai puheviestintä. Alumnitoiminnan tarkoituksena on viestinnän asiantuntijuuden ylläpitäminen ja kehittäminen työelämässä.

Alumnitoiminta tarkoittaa yhteydenpitoa henkilökunnan ja muiden alumnien kanssa, alumnitapahtumia ja ajankohtaisista viestinnän asioista tiedottamista. Alumnit voivat tarjota omasta työyhteisöstään työssä oppimisen paikan (harjoittelupaikan) viestinnän opiskelijalle ja saada näin asiantuntevaa aputyövoimaa. Alumnit voivat ryhtyä maisteriksi valmistuvien mentoreiksi. Alumnit myös itse ideoivat ja kehittävät toimintaansa. Alumneilla on lisäksi oma Facebook-ryhmänsä.

Tutustu valmistuneiden tarinoihin ja tarjoa sivuille oma tarinasi! Tutustu myös vuosina 2016, 2012 ja 2006 tehtyihin alumnikyselyihin, joilla kartoitettiin maisteriksi valmistuneiden mielipiteitä ja kokemuksia opinnoista ja työelämään sijoittumisesta!

web_kettu_puhuu_vari.jpg

Viestinnän henkilökunta kuulisi mielellään, mitä valmistuneille kuuluu ja miten he ovat sijoittuneet työelämään. Työelämäpalaute on meille tärkeää opetuksen jatkuvan kehittämisen kannalta. Yhteistyömuotoja löytyy esim. harjoittelun, projektitöiden, opinnäytteiden ja mentoroinnin muodossa.

Yliopistolla on myös kaikkien alojen yhteistä alumnitoimintaa. Lisätietoa alumnitoiminnasta löytyy Jyväskylän yliopiston alumnisivuilta.