10.04.2018

Puheviestinnän alumnikysely 2006

Keväällä 2006 puheviestinnän oppiaine toteutti kyselytutkimuksen puheviestinnästä maisteriksi valmistuneille. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa puheviestinnästä maisteriksi valmistuneiden mielipiteitä ja kokemuksia puheviestinnän opinnoista ja työelämän sijoittumisesta sekä saada tietoa alumnitoimintaan liittyvistä tarpeista ja toiveista. Tuloksia hyödynnetään opetussuunnitelman ja oppiaineen toiminnan kehittämisessä.

Kyselyn kohderyhmä

Kysely lähetettiin postitse 201:lle puheviestinnästä maisteriksi vuosina 1985–2006 valmistuneelle henkilölle, joiden osoitetiedot saatiin Jyväskylän yliopiston opiskelijatietojärjestelmästä. Puheviestinnästä on valmistunut enemmän maistereita, mutta kaikkien osoitetta emme löytäneet. Puheviestinnän lisensiaateille ja tohtoreille ei kyselyä lähetetty. Kyselyyn vastasi 88 henkilöä, joten vastausprosentti on 44 %.

Kyselyn toteutus

Puheviestinnän maistereille suunnattu kysely suunniteltiin ja toteutettiin oppiaineen henkilökunnan yhteistyönä. Tutkimussihteeri Riitta Hurmerinta laati kyselylomakkeen perusversion ja kehitti lomaketta henkilökunnan palautteen perusteella.  Kyselylomakkeen tekemisessä hyödynnettiin vuonna 1995 puheviestinnän maistereille toteutettua kyselyä (”Puheviestinnän koulutusohjelmassa opiskelleiden tyytyväisyys opintoihinsa ja sijoittuminen työelämään”). Kyselyn ideointivaiheessa Riitta Hurmerinta perehtyi vastaaviin, omassa yliopistossamme ja muissa yliopistoissa toteutettuihin tutkimuksiin. Hän myös analysoi kyselyn vastaukset ja kokosi tulokset oppiaineen toiveiden perusteella.

Kyselyn tulokset

Puheviestinnästä valmistuneet maisterit ovat varsin tyytyväisiä opintoihinsa. Maisterin tutkinnon suorittaneista 82 % oli tyytyväisiä tutkintoonsa.

Vuosina 2002–2006 valmistuneista maistereista
– 88 % arvioi, että opiskelu oli motivoivaa ja innostavaa
– 88 % arvioi, että opetuksen sisältö oli ajan tasalla
– 86 % on tyytyväisiä suorittamaansa maisterin tutkintoon
– 86 % arvioi, että puheviestinnän opiskelu vastasi ennakko-odotuksia
– 86 % oli tyytyväisiä puheviestinnässä annettuun opetukseen ja opetustarjontaan
– 81 % valitsisi puheviestinnän uudelleen pääaineeksen, jos aloittaisi opintonsa alusta.

Puheviestinnän maistereille toteutettu kysely osoitti selkeästi myös sen, että kiinnostusta alumnitoimintaan ja ylipäätään yhteydenpitoon oppiaineen ja laitoksen kanssa on runsaasti. Maisterimme ovat valmiita yhteistyöhön esimerkiksi opiskelijoiden työharjoittelun, opinnäytteiden ja mentorointitoiminnan tiimoilta. Myös yhteiset työelämään liittyvät tapahtumat ja opetusyhteistyö kiinnostavat puheviestinnästä valmistuneita.

Lisää tuloksia puheviestinnän maistereille toteutetusta alumnikyselystä:

Puheviestinnän opiskelu

Tutkinto ja koulutus

Nykyinen työ