Puheviestinnän opiskelu

Alumnikysely 2006

Arvioita puheviestinnän opiskelusta (vuosina 2002–2006 valmistuneet)

– Opiskeleminen oli motivoivaa ja innostavaa (88 %)
– Opetuksen sisältö oli ajan tasalla (88 %)
– Opiskelu koostui sopivan kokoisista opintojaksoista (83 %)
– Opiskelu opetti itsenäiseen työskentelyyn (83 %)
– Opiskelussa oli sopivasti itsenäistä opiskelua ja/tai harjoitustehtävien tekemistä (81 %)
– Opiskelu kehitti kriittistä ajattelukykyäni (79 %)
– Puheviestinnän oppiaineen tarjoama opetus oli korkeatasoista (79 %)
– Opintoihin kuuluvat kirjat olivat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä (76 %)
– Opintoihin kuului sopivasti tieteellistä tutkimustyötä (76 %)
– Opiskellessani sain hyvän käsityksen siitä, mitkä olivat oppimisen tavoitteet (71 %).

Puheviestinnän opintoja edistivät vastaajien mielestä

– henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen saaminen
– opetushenkilökunnan ammattitaitoisuus
– kiinnostavat kurssit ja opetussisällöt
– opintojen monipuolisuus, hyvät opetusmetodit ja kiinnostavat opiskelumuodot
– opiskelijatoverit ja opiskeluilmapiiri
– välitön ilmapiiri puheviestinnän henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken
– selkeät opintokokonaisuudet, helppo tutkintorakenne
– ryhmätyöskentely, pienet ryhmäkoot
– oma kiinnostus alaa kohtaan ja motivaatio opiskeluun
– tavoitteellisuus ja hyvät uranäkymät.