Tutkinto ja koulutus

Viisi tärkeintä syytä hakeutua opiskelemaan puheviestintää

– puheviestinnän kiinnostavuus
– urasuunnitelmat
– luontaiset taipumukset
– tutkinto takaa työpaikan
– opiskelun haastavuus.

Suosituimmat sivuaineet (kandidaatin ja) maisterin tutkinnossa

– aikuiskasvatus
– psykologia
– Intercultural Studies
– kasvatustiede
– kirjallisuus
– journalistiikka
– opettajan pedagogiset opinnot
– suomen kieli
– saksan kieli ja kulttuuri
– draamakasvatus
– erityispedagogiikka
– valtio-oppi
– yhteiskuntapolitiikka.

Arvioita puheviestinnän maisterin tutkinnosta (vuosina 2002–2006 valmistuneet)

– Akateeminen tutkinto on ollut kohdallani hyvä investointi työllistymisen kannalta (81 %)
– Pystyn hyödyntämään puheviestinnän käytännöllistä osaamista työssäni (81 %)
– Koulutukseni antaa hyvät mahdollisuudet toimia monenlaisissa tehtävissä (76 %)
– Pystyn hyödyntämään puheviestinnän teoreettista osaamista työssäni (76 %)
– Yliopistotutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä (74 %).

Maistereiden kommentteja puheviestinnän opiskelusta

”Positiivisen palautteen saaminen opintojen aikana vahvisti tunnetta siitä, että puheviestintä on minun oma alani.”
”Opiskelijaporukka oli eloisaa ja ulospäin suuntautunutta.”
”Olin töissä koko opiskeluajan. Päivällä pidetyille kursseille oli hankala osallistua.”
”Työelämä vei mukanaan loppuvaiheessa opintoja, mikä sinänsä hyvä. Teoria ja käytäntö kohtasivat, mutta siitä gradu viivästyi noin vuodella. Tuntui raskaalta opiskella ja tehdä töitä.”
”Puheviestinnän opetus oli tasokasta ja motivoivaa. Olisi voinut olla enemmän käytännön taitoihin ja opettamiseen liittyviä kursseja ja toisaalta tieteelliseen työhön valmistavia harjoitustöitä ja kirjoitelmia vähemmän. Kaipasin myös perinteisiä luentoja ja kirjatenttejä enemmän.”
”Tykkäsin gradun tekemisestä. Muistan, kun heräsin keskellä yötä jokin hyvä idea päässäni ja kirjoitin sitten tuntitolkulla. Sain toisen ”kirjoituskohtauksen” ja kirjoitin tulokseni kahdessa päivässä.”
”Graduohjaajan tuki ja opastus oli erittäin tärkeätä.”
”Selkeä uravalinta alusta alkaen lisäsi motivaatiota opiskelua kohtaan.”
”Tavoitteellisuus ja määrätietoisuus auttoivat saattamaan graduni loppuun. Työelämän linkittyminen opintoihin, sain olla alan töissä välillä, lisäsi motivaatiota opintoihin.”

Maistereiden kommentteja puheviestinnän opintojaksoista

”Opettamisen kurssilla oli erityisen onnistuneita harjoituksia, motivoiva ilmapiiri ja työskentelytavat. Siltä kurssilta omaksuin paljon sellaista, mikä on auttanut minua myöhemmin työelämässä. Kurssi oli onnistunut alku kouluttajan ammatti-identiteetin jäsentyneelle rakentumiselle.”
” Harjoittelujakso on jäänyt mieleen erityisen voimakkasti, koska siellä sai toteuttaa itseään kannustavassa ilmapiirissä.”
”Puheviestinnän tutkimusnäkökulmakurssi oli varsin antoisa ja mielenkiintoinen. Kurssiin sopi hyvin parityönä tehty lyhyt essee.”
”Puheviestinnän teoriakurssi oli hyvä. Erilaiset opetusmenetelmät edistivät teorioiden omaksumista ja muistan suurimman osan kurssin ryhmäesityksistä vieläkin.”
”Mieleeni ovat jääneet vierailuluennot, teorialuennot sekä viestintäteknologian opintojen demot, joissa opiskelijat toimivat opettajina.”
”Vuorovaikutuksen prosessien tunteminen kokonaisuudessaan on ollut erinomainen pohja, jolle substanssiosaamista on voinut kehittää.”

Maistereiden kommentteja puheviestinnän maisterin tutkinnosta työelämässä

”Puheviestinnän opinnot ovat työllistäneet minut loistavasti. Olen saanut paljon työtarjouksia ja voinut valita itse, mitä tahdon tehdä.”
”Olen tyytyväinen saamaani opetukseen ja keräämääni tutkintoon.”
”Olen todella tyytyväinen, että lähdin suorittamaan filosofian maisterin tutkintoa puheviestinnän maisteriohjelmaan. Tutkinto mahdollisti todella laajan työkentän ja avasi sellaisia ovia, joita en osannut odottaakaan. Odotan suurella innolla, mitä uutta ja mielenkiintoista elämä tuo tullessaan.”
”Koen olevani oikeassa työssä puheviestinnän opettajana korkea-asteella.”
”Puheviestinnän tutkinto on herättänyt työnantajissa aina kiinnostusta, kysymyksiä ja keskustelua. Sivuaineiden myötä tutkinnosta kehittyi sopiva "osaamispaketti" nykyisiin työtehtäviini. Jos olisin ymmärtänyt ja ehtinyt opiskella lisäksi kaupallista alaa, olisi tutkintoni ollut todella tuhti ja toimiva paketti työmarkkinoille. Alan opiskelijoita on herätettävä kasaamaan itselleen sopiva kokonaisuus omia työelämään sijoittumistoiveita ja alan trendejä vastaavaksi.”

Vuosina 2002–2006 valmistuneista aikoo opintojaan jatkaa yliopistossa

– 36 % suorittaakseen täydentäviä opintoja muissa aineissa
– 7 % suorittaakseen puheviestinnän tohtorin tutkinnon.