Nykyinen työ

Nykyinen työnantaja

– yritys
37 %
– korkeakoulu tai valtion tutkimuslaitos
32 %
– valtio, kunta tai kuntayhtymä
16 %
– järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava    
13 %
– muu
1 %

Nykyinen ammattinimike

– viestinnän lehtori, lehtori, viestintäkouluttaja, kouluttaja, koulutuspäällikkö, rehtori, opettaja, sivistystoimenjohtaja, rekrytointikonsultti
– johtaja, henkilöstöjohtaja, toiminnanjohtaja, henkilöstön kehittäjä, päällikkö, viestintäpäällikkö, Communication Manager, Customer Account Manager
– koordinaattori, viestintäkoordinaattori, kehittäjä, konsultti, suunnittelija
– tiedottaja
– toimittaja, verkkotoimittaja, päätoimittaja, ohjelmapäällikkö, maakuntaradion päällikkö, juontaja
– tuottaja
– tutkija, jatko-opiskelija, assistentti, Research Executive
– copywriter, tulkki, osastonhoitaja, kääntäjä.

Vuosina 1988–2001 valmistuneet arvioivat nykyistä työtään näin

– Työni on itsenäistä (83 %)
– Työni on vastuullista (80 %)
– Työni on mielenkiintoista (76 %)
– Työni mahdollistaa osaamisen kehittämisen (76 %)
– Työtehtäväni ovat monipuolisia (76 %)
– Työni tarjoaa sopivasti haasteita (74 %).

Vuosina 2002–2006 valmistuneet arvioivat nykyistä työtään näin

– Työni on itsenäistä (88 %)
– Työni on mielenkiintoista (88 %)
– Työtehtäväni ovat monipuolisia (86 %)
– Työni mahdollistaa osaamisen kehittämisen (81 %)
– Työni on vastuullista (81 %)
– Työni tarjoaa sopivasti haasteita (76 %).

Palkkaus nykyisessä työssä

Bruttopalkka kuukaudessa

Vuosina 1988–2001 valmistuneet

2001–2500 €/kk
15 %
2501–3000 €/kk 28 %
yli 3000 €/kk 37 %

Vuosina 2002–2006 valmistuneet

2001–2500 €/kk
33 %
2501–3000 €/kk
17 %
yli 3000 €/kk 12 %

Bruttopalkan vastaaminen nykyisiä työtehtäviä (oma arvio)

1988–2001 valmistuneet

– palkkani on sopusoinnussa työtehtävieni kanssa: 52 %
– palkkani on liian pieni työtehtäviini nähden: 33 %

2002–2006 valmistuneet

– palkkani on sopusoinnussa työtehtävieni kanssa: 38 %
– palkkani on liian pieni työtehtäviini nähden: 38%

Bruttopalkan vastaaminen koulutusta (oma arvio)

1988–2001 valmistuneet

– palkkani on sopusoinnussa koulutukseni kanssa: 48 %
– palkkani on liian pieni koulutukseeni nähden: 28 %

2002–2006 valmistuneet

– palkkani on sopusoinnussa koulutukseni kanssa: 29 %
– palkkani on liian pieni koulutukseeni nähden: 60 %