10.04.2018

Puheviestinnän alumnikysely 2012

Kyselyllä haluttiin saada selville, miten Jyväskylän yliopistosta vuosina 2000–2011 valmistuneet puheviestinnän maisterit arvioivat tutkintoaan ja saamaansa opetusta.

Kysely toteutettiin verkossa. Puheviestinnän maisterit tavoitettiin kirjeitse sekä alumnien sähköpostilistan ja Facebook-ryhmän kautta. Kirje, jossa tiedotettiin verkkokyselystä, lähetettiin 180 maisterille.

Vastauksia saatiin 64. Vastausprosentti oli siten 35 %. Vastaajista 9 oli miehiä ja 54 naisia. Vastaajat olivat yleisimmin 31–35-vuotiaita. He olivat aloittaneet opintonsa vuosina 1987–2007.

Vastaajista 49 %:lla oli edeltäviä korkeakouluopintoja ennen puheviestinnän opintojen aloittamista. Opintoja oli yliopistosta, avoimesta yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Vastaajista 11 %:lla oli jonkin alan alempi korkeakoulututkinto ennen puheviestinnän opintojen aloittamista. Avoimen yliopiston opintoja oli 22 %:lla. Puolet vastaajista (51 %) tuli suoraan yliopistoon lukion tai toisen asteen ammatillisten opintojen jälkeen.

Tuloksia puheviestinnän maistereille toteutetusta alumnikyselystä:

Tutkinto ja koulutus

Puheviestinnän opiskelu

Työllistyminen ja nykyinen työ