18.02.2019

Puheviestinnän alumnikysely 2016

Kyselyllä haluttiin selvittää, millainen on Jyväskylän yliopistosta valmistuneiden puheviestinnän maistereiden työtilanne ja miten he arvioivat tutkintoaan ja oppiaineessa saamaansa opetusta.

Puheviestintä-oppiaine toteutti kyselyn niille maistereille, jotka ovat valmistuneet vuonna 2005 ja sen jälkeen. Heitä on valmistunut tutkimusjaksona (vuoden 2005 alusta toukokuuhun 2016) yhteensä 191.

Kysely toteutettiin verkossa. Vastaajat tavoitettiin puheviestinnän Facebook-alumniryhmän kautta. Lisäksi kyselystä tiedotettiin kirjeitse: kirje postitettiin niille 165 maisterille, joiden osoitteet olivat tiedossa.

Vastauksia saatiin 43, joten vastausprosentti on 26 %. Vastaajista naisia on 34 ja miehiä 9. Vastaajat olivat yleisimmin 31–35-vuotiaita (17 vastaajaa) ja 26–30-vuotiaita (15 vastaajaa). Vastaajat olivat aloittaneet opintonsa vuosina 1991–2010. Suurin osa heistä (24 vastaajaa) oli kuitenkin aloittanut opintonsa vuonna 2005 tai sen jälkeen.

Vastaajista 51 %:lla ei ollut edeltäviä korkeakouluopintoja ennen puheviestinnän opintojen aloittamista. He tulivat siis suoraan yliopistoon lukion tai toisen asteen ammatillisten opintojen jälkeen. Edeltäviä korkeakouluopintoja oli 49 %:lla. Vastaajista 9 %:lla oli jonkin alan alempi korkeakoulututkinto ennen puheviestinnän opintojen aloittamista, eli he olivat hakeutuneet suoraan maisteriopintoihin. Avoimen yliopiston opintoja oli 19 %:lla.

Tuloksia puheviestinnän alumnikyselystä 2016

Puheviestinnän opiskelu

Tutkinto ja koulutus

Työllistyminen ja nykyinen työ