10.04.2018

Työllistyminen ja nykyinen työ

Puheviestinnän alumnikysely 2016

Ensimmäinen työpaikka

Vastaajista 58 % oli jo maisteriksi valmistuessaan koulutusta vastaavassa työssä. Koulutusta vastaamattomassa työssä oli valmistuessaan 7 %. Vastaajista 35 % työllistyi vasta maisteriksi valmistumisen jälkeen.

Ensimmäiseen työpaikkaan sijoittumista auttoivat vuorovaikutustaidot (97 % vastaajista), persoonallisuus (93 %), organisointikyky (81 %), pääaine (77 %), tietotekniset taidot (77 %), esiintymistaidot (75 %), kielitaito (68 %) sekä opintoihin kuuluva työharjoittelu (68 %).

Nykyinen työpaikka

Kaikki vastaajat ovat työllistyneet, eikä kukaan ole työelämän ulkopuolella. Vakituisessa työsuhteessa oli 65 %, määräaikaisessa työsuhteessa 19 %, itsenäisenä yrittäjänä 9 %, tutkijana apurahan turvin 7 % ja osa-aikaisessa työssä 2 %. Vanhempainvapaalla oli 2 %.

Puheviestinnän alumnien työnantajana oli pieni tai keskisuuri yritys (28 %), korkeakoulu tai valtion tutkimuslaitos (19 %), suurehko (yli 100 työntekijän) yritys (16 %) tai järjestö tai säätiö (14 %).

Seuraavat tulokset kuvaavat alumnien arvioita puheviestinnän maisterin tutkinnon ja työllistymisen suhteesta:

– Akateeminen tutkinto on ollut kohdallani hyvä investointi työllistymisen kannalta (93 % vastaajista)

– Koulutukseni antaa hyvät mahdollisuudet toimia monenlaisissa tehtävissä (88 %)

– Pystyn hyödyntämään puheviestinnän käytännöllistä osaamista työssäni (84 %)

– Yliopistotutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä (81 %)

– Puheviestinnän opinnot antoivat riittävät valmiudet työtehtäviin (65 %)

– Pystyn hyödyntämään puheviestinnän teoreettista osaamista työssäni (58 %).

Nykyinen ammattinimike

Tyypillisiä ammattinimikkeitä puheviestinnän alumneilla ovat

– viestinnän asiantuntija, viestintäasiantuntija

– viestintäsuunnittelija

– viestintäpäällikkö, -johtaja

– viestintäkonsultti

– viestintäkoordinaattori

– vuorovaikutusasiantuntija

– kehityspäällikkö, -johtaja

– organisaatiokonsultti

– projektipäällikkö

– yliopistonopettaja

– tiedottaja

– toimittaja, päätoimittaja, radiotoimittaja, toimitussihteeri

– tutkija, apurahatutkija, tohtorikoulutettava.

Nykyisen työn luonne

Puheviestinnän alumnit kertovat nykyisestä työstään seuraavaa:

– Työni on mielenkiintoista (96 % vastaajista)

– Työni on vastuullista (95 %)

– Työni mahdollistaa osaamisen kehittämisen (95 %)

– Työni on itsenäistä (93 %)

– Työtehtäväni ovat monipuolisia (91 %)

– Työni tarjoaa sopivasti haasteita (89 %)

– Työni mahdollistaa uralla etenemisen (77 %).

Vastaajista 70 % kertoo, että työ on henkisesti kuormittavaa, ja 52 % sanoo, että työtä on liikaa.

Osaaminen työssä

Puheviestinnän alumnit kertovat, että seuraavat tiedot ja taidot ovat heidän nykyisessä työssään tärkeitä:

– vuorovaikutustaidot (100 % vastaajista)

– joustavuus ja sopeutumiskyky (100 %)

– ongelmanratkaisutaidot (100 %)

– kyky itsenäiseen työskentelyyn (98 %)

– ryhmä- ja tiimitaidot (98 %)

– ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta (96 %)

– viestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja koskeva ymmärrys (96 %)

– luovan ajattelun taidot (95 %)

– esiintymistaidot (95 %)

– tiimien ja ryhmien toimintaa koskeva tieto (94 %)

– tieto työpaikan vuorovaikutuksesta (93 %)

– oppimistaidot (93 %)

– tiedonhallintataidot (93 %)

– projektinhallintataidot (92 %)

– tieto- ja viestintäteknologiataidot (91 %)

– ymmärrys viestintäteknologisesta vuorovaikutuksesta (88 %)

– johtamisviestintään liittyvä ymmärrys (86 %)

– johtamistaidot (75 %)

– tieteellisen ajattelun taidot (72 %)

– viestintätaidot vierailla kielillä (70 %).

Palkkaus

Bruttopalkan määrä kuukaudessa on puheviestinnän alumneilla seuraava:

Alle 2.000 € / kk          9 %

2.000–2.500 € / kk      12 %

2.501–3.000 € / kk      14 % 

3.001–3.500 € / kk      23 %

3.501–4.000 € / kk      19 %

4.001–6.000 € / kk      21 %

Yli 6.000 € / kk            2 %.