Puheviestinnän ansioitunut alumni 2008

Puheviestintä-oppiaine palkitsee kahden vuoden välein järjestämässään alumnitapahtumassa ansioituneen alumnin. Ensimmäinen alumnipalkinto myönnettiin syksyllä 2008 Niina Viitaselle.

Vuoden 2008 puheviestinnän ansioitunut alumni:
FM Niina Viitanen (o.s. Katainen)

Puheviestintä myönsi ansioituneen puheviestinnän alumnin palkinnon Niina Viitaselle

Puheviestintä-oppiaine järjesti yliopistopäivien yhteydessä 10. - 11.10.2008 kaksipäiväisen alumnitapahtuman. Siihen kutsuttiin mukaan kaikki, jotka ovat valmistuneet filosofian maistereiksi Jyväskylän yliopistosta puheviestintä pääaineenaan.

Alumnipäivien yhteydessä puheviestintä jakoi ansioituneen puheviestinnän alumnin palkinnon. Vuoden 2008 ansioituneeksi alumniksi nimettiin filosofian maisteri Niina Viitanen.

Niina Viitanen valmistui puheviestinnän maisteriksi vuonna 2003. Opiskeluaikanaan hän oli tuottaja-toimittajana Jyväskylän yliopiston opiskelijatelevisio PULPissa ja nettitelevisio Visiossa. Hänen pro gradu -tutkielmansa oli oppiaineen ensimmäisiä uusimuotoisia graduja; se käsitteli netti-televisio Vision syntyä ja käyttökokemuksia. Opiskeluaikanaan Niina Viitanen oli myös töissä Jyväskylän yliopistossa tiedottajana ja projektisihteerinä OPLAAssa eli Opetuksen laatuhankkeessa, MOVEssa eli Musiikin opetus ja tutkimus verkossa -hankkeessa sekä Virtuaaliyliopistohankkeessa. Valmistumisensa jälkeen Niina Viitanen työskenteli verkkotoimittajana Kuopion yliopistossa, jossa hän vastasi sisäisen ja ulkoisen verkkoviestinnän käytänteiden kehittämisestä sekä koordinoi yliopiston internet- ja intranet-uudistusprojekteja. Vuodesta 2006 alkaen Niina Viitanen on työskennellyt Helsingin yliopistossa verkkotoimittajana (mm. yliopiston intranetin päätoimittajana) sekä projektipäällikkönä Yliopistolaisen sähköinen työpöytä -hankkeessa.

Tutustu tarkemmin Niinaan lukemalla hänen valmistuneen tarinansa.