17.11.2018

Puheviestinnän ansioitunut alumni 2012

Puheviestinnän 60-vuotisjuhlassa palkittiin ansioitunut alumni Anu Sivunen

 
 

Viestintätieteiden laitoksen puheviestintä-oppiaine järjesti 5.–6.10.2012 alumnipäivät Jyväskylän yliopistossa. Samalla juhlittiin oppiaineen pitkää historiaa. Puhetaidon opetus alkoi Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa vuonna 1952 eli 60 vuotta sitten.

Alumnipäivien yhteydessä puheviestintä myönsi ansioituneen alumnin palkinnon, joka annetaan joka toinen vuosi puheviestinnän maisterille tai tohtorille.

Vuoden 2012 ansioituneeksi alumniksi nimettiin filosofian tohtori Anu Sivunen.

Anu Sivunen valmistui puheviestinnän maisteriksi vuonna 2002 ja tohtoriksi 2007. Sen jälkeen hän on työskennellyt mm. tutkijana ja tutkimuspäällikkönä Teknillisessä korkeakoulussa, vierailevana tutkijana Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa ja työskentelee parhaillaan tutkimuspäällikkönä Aalto-yliopistossa. Hän on toiminut viestinnän sivutoimisena opettajana useissa yliopistoissa ja tuonut asiantuntemustaan työelämään erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa. Julkaisuissaan hän on tarkastellut erityisesti teknologiavälitteistä viestintää hajautetuissa tiimeissä.