19.12.2017

Puheviestinnän ansioitunut alumni 2014

Puheviestinnän ansioitunut alumni Elina Antikainen
Puheviestinnän vuoden 2014 ansioituneen alumnin palkinto jaettiin 5.9.2014 järjestetyssä alumnitapahtumassa.

Vuoden 2014 ansioituneeksi alumniksi nimettiin FM Elina Antikainen.

Elina Antikainen aloitti puheviestinnän maisteriopintonsa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2010 ja valmistui maisteriksi vuonna 2012. Hänen erityisosaamistaan on työyhteisön kehittäminen työelämän vuorovaikutusilmiöiden näkökulmista. Hän työskentelee suunnittelijana Imatran kaupungin hyvinvointipalvelujen toimialalla vastuualueinaan asiakasosallisuuden kehittäminen ja palvelujen laadun koordinointi. Lisäksi hän on monin tavoin aktiivinen työhyvinvointiin liittyvissä tehtävissä.

Hänen pro gradu -työnsä käsitteli flow’n kokemista työtiimeissä, ja sen pohjalta on julkaistu tieteellinen artikkeli: Valo, M. & Antikainen Elina (2013). Flow'n kokeminen työtiimissä. Premissi 8 (3), 52 - 58.

Tutustu tarkemmin Elinaan lukemalla hänen valmistuneen tarinansa.