22.10.2016

Puheviestinnän ansioitunut alumni 2015


Puheviestinnän ansioitunut alumni Kimmo MiettinenPuheviestinnän vuoden 2015 ansioituneen alumnin palkinto jaettiin 13.11.2015 järjestetyssä viestintätieteiden laitoksen yhteisessä alumnitapahtumassa

Vuoden 2015 ansioituneeksi alumniksi nimettiin FM, viestintäpäällikkö Kimmo Miettinen

Kimmo Miettinen aloitti puheviestinnän opintonsa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2002 ja valmistui maisteriksi vuonna 2008. Hän työskentelee nykyään viestintäpäällikkönä Valmetilla. Tätä ennen hän on toiminut mm. sisällöntuottajana, viestintäteknologian tuntiopettajana ja toimittajana.

Kimmo Miettisellä on laaja kokemus sisäisestä viestinnästä ja globaalin organisaation viestintä- ja vuorovaikutuskäytänteiden kehittämisestä. Hän on perehtynyt erityisesti digitaalisiin ja yhteisöllisiin työtapoihin. Hän on monin tavoin aktiivisesti pitänyt yhteyttä oppiaineeseensa sekä tarjonnut tukeaan ja osaamistaan puheviestinnän opiskelijoiden käyttöön. Hänen asiantuntemuksensa ja tuoreet ideansa sosiaalisen intranetin sekä vuorovaikutusteknologian ja verkkovideoiden hyödyntämisestä työssä ovat olleet monin tavoin arvokkaita.