Tarjoa harjoittelupaikkaa!

Työssä oppiminen eli harjoittelu työelämässä kuuluu viestinnän syventäviin opintoihin. Se suoritetaan kolmantena, neljäntenä tai viidentenä opiskeluvuonna, jolloin opiskelijalla on jo runsaasti viestinnän tietoa ja taitoa sovellettavaksi työelämään.

Opiskelijoiden työssä oppiminen on tärkeä osa yliopisto-opintoja. Työssä oppiminen kuuluu pakollisena opintoihin, jotta opiskelijat voivat jo opintojensa aikana solmia yhteyksiä työelämään. Näin edistetään yliopiston ja työelämän vuorovaikutusta ja helpotetaan opiskelijan myöhempää sijoittumista.

Tarjoa työssä oppimisen paikkaa viestinnän opiskelijalle! Työpaikkasi tai yrityksesi voi hyötyä harjoittelijasta monin tavoin. Viestinnän harjoittelijat osaavat selvittää organisaation sisäistä ja ulkoista viestintää, analysoida asiakaspalvelua, laatia viestinnän arviointeja, kartoituksia ja kehittämissuunnitelmia sekä suunnitella ja antaa henkilöstölle räätälöityä viestinnän koulutusta. Harjoittelijalta voi saada uusia näkemyksiä, tuoretta tietoa ja ennakkoluulotonta otetta!

Työssä oppimisen jälkeen opiskelija voi innostua jatkamaan yhteistyötä myös pro gradu -tutkielman merkeissä, jos siitä sovitaan erikseen ja jos se on työpaikalle hyödyksi.

Yliopisto vahvistaa harjoittelijan palkan vuosittain.

Yhteydenotot: Professori Maarit Valo (maarit.a.valo at jyu.fi) tai koulutussuunnittelija Sari Mäkikangas (sari.makikangas at jyu.fi).