Sanna Aho

Opiskeluvuodet:
1997 - 2003, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa lv. 1999 - 05/2000 (Groningenin yliopistossa Alankomaissa)

Sivuaineopinnot:
- draamakasvatus (aineopinnot), psykologia (perusopinnot), aikuiskasvatus (perusopinnot), kasvatustiede (perusopinnot), aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (opettajan muodollinen pätevyys)

Työkokemus:
- Ennen valmistumistani ja heti valmistumiseni jälkeen tein freelancerina opettajan ja kouluttajan töitä. Opetin puheviestintää ja draamakasvatusta peruskoulussa, lukiossa, kansanopistoissa ja yliopistoissa monenlaisille ryhmille. Opetustehtävien kesto vaihteli muutamasta tunnista lukukauteen.

Nykyinen työtehtävä:
- Koulutuspäällikkö, Suomen Puheopisto syyskuusta 2005 alkaen

Työtehtäviini kuuluu Suomen Puheopiston koulutusten suunnittelu ja toteuttaminen, yhteydenpito tuntiopettajiimme, koulutusten markkinointi ja myynti sekä asiakastapaamiset ja asiakastilaisuuksien organisointi. Tärkeä osa työtäni on yrityksemme toiminnan kehittäminen. Pyrimme Suomen Puheopistossa omalta osaltamme vankistamaan puheviestintätieteen arvostusta yritysmaailmassa. Tuomme aina esiin taustatieteemme. Edellytämme myös kouluttajiltamme loppututkintoa puheviestinnästä.

Sitaatti:
"Tämänhetkisessä työssäni voin hyödyntää puheviestinnän opintoja todella paljon. Minulle on tärkeää päivittää tietojani puheviestintätieteestä alan erilaisilla päivillä. Tätä tuoretta puheviestintätietoa voin välittää koulutettavilleni. Omassa työssäni kohtaan päivittäin sen tosiasian, kuinka tärkeänä puheviestintätaitoja työyhteisöissä pidetään. Tämä luo vakaata uskoa siihen, että puheviestijöitä todella tarvitaan!"