Anu Kaasalainen

Opiskeluvuodet:
2000 - 2004
Aiemmalta koulutukseltani olen tradenomi (liiketalous, matkailun markkinointi)

Sivuaineopinnot:
- aikuiskasvatus (perusopinnot)
- multimedia (aineopinnot)

Työkokemus:
- Ennen puheviestinnän opintoja lukuisia asiakaspalvelutehtäviä, mm. hotellin vastaanottovirkailijana.
- Vuodesta 2002 lähtien satunnaisia kouluttajan töitä (esiintyminen ja ryhmäviestintä).
- 2003 projektiavustaja, Opetushallitus, 9.-luokkalaisten kommunikaatiovalmiuksien arviointiprojekti.
- 2004 - 2012 koulutussihteeri, kouluttaja ja työnohjaaja, Jyväskylän Koulutuskeskus Oy.

Nykyinen työtehtävä:
- Kehitysjohtaja, kouluttaja ja työnohjaaja, Jyväskylän Koulutuskeskus Oy.
Työtehtäviini kuuluvat koulutusten myynti, markkinointi, suunnittelu ja kehittäminen sekä käytännön organisointi, asiakkuuksien hoitaminen, yhteydenpito työntekijäverkostomme kanssa sekä yleisesti yrityksen toiminnan kehittäminen.

Sitaatti:
”Puheviestinnän opinnot antavat vankan perustan mihin tahansa työhön: työyhteisöissä vuorovaikutus on toimintaa keskeisesti kantava voima. Tiedon ja taitojen lisäksi puheviestinnän opinnot ovat antaneet avarakatseisuutta ja joustavuutta mitä erilaisimpiin vuorovaikutustilanteisiin niin työssä kuin muussakin elämässä.”