pipsa

Opiskeluvuodet:
2000 - 2004, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa kevätlukukaudella 2002 (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)

Sivuaineopinnot:
aikuiskasvatus (perusopinnot), Intercultural Studies (perusopinnot), journalistiikka (perusopinnot), henkilöstöjohtaminen (perusopinnot), lisäksi opintoja tilastotieteestä ja viestintäteknologiasta

Työkokemus:
2004 verkko-opetuksen suunnittelija kulttuurienvälisen viestinnän oppiaineessa Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella

2005 humanististen aineiden suunnittelija Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

2005 - 2006 kulttuurienvälisen viestinnän assistentti Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella

2006 assistentti Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n Kiinan edustustossa, Finland-China innovaatiokeskuksessa Shanghaissa

Lisäksi opetus- ja koulutustehtäviä mm. Kuopion kesäyliopistossa ja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Nykyinen työtehtävä:
1.8.2006 alkaen puheviestinnän tutkija Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Päätehtäväni on puheviestinnän väitöskirjatutkimus. Tutkimustyön ohessa opetan puheviestinnän aineopintojen Työelämän projektiopinnot -kurssilla sekä Intercultural Studies -sivuainekokonaisuuteen kuuluvalla Views to Finnish Culture -verkkokurssilla.

Sitaatti:
"Jo opiskeluaikana olin kiinnostunut sekä yrityssektorin että opetus- ja koulutustehtävistä. Haaveissani oli myös työ, johon liittyisivät kulttuurit ja kansainvälisyys. Nykyisessä työssäni nivoutuvat nämä kaikki: väitöskirjatutkimuksessani tarkastelen pk-yritysten kansainvälistymisprosessia ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja siihen liittyvän viestintäosaamisen haasteena. Puheviestinnän opinnot eivät sulkeneet erilaisia uramahdollisuuksia pois, päinvastoin. Opinnot kehittivät viestintä-, vuorovaikutus- ja verkostoitumisenkin osaamista, joka on hyödynnettävissä laaja-alaisesti erilaisissa työtehtävissä."