12.04.2013

Sanna Herkama (o.s. Karhunen), FT

Opiskeluvuodet:Herkamankuva.jpg

2004 - 2012 filosofian tohtori

1999 - 2004 filosofian maisteri

2001 (kevät) kansainvälisessä opiskelijavaihdossa (Universität Klagenfurt, Itävalta)

Sivuaineopinnot

- Tohtorin tutkinto: tilastotieteen metodinen sivuainekokonaisuus (perusopinnot)

- Maisterin tutkinto: aikuiskouluttajan pedagogiset opinnot (aineopinnot), kasvatustiede (perusopinnot), draamakasvatus (perusopinnot), saksan kieli, kulttuurien välinen viestintä

Työkokemus:

- 2009 - 2012 Puheviestinnän yliopistonlehtori, käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

- 2005 - 2009 Tutkija/apurahatutkija, viestintätieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

- 2002 - 2005 Puheviestinnän tuntiopettaja, informaatioteknologian tiedekunta, Jyväskylän yliopisto

Nykyinen työtehtävä:

- Erikoistutkija, KiVa Koulu (ks. www.kivakoulu.fi), Filosofian ja käyttäytymistieteiden laitos, Turun yliopisto

Työskentelen erikoistutkijana KiVa Koulu -projektissa, joka on Turun yliopistossa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella kehitetty kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma. Työtehtäviini kuuluu kiusaamiseen liittyvä tieteellinen tutkimustyö, koulukiusaamiseen ja KiVa Koulu -toimenpideohjelmaan liittyvät kotimaiset ja kansainväliset asiantuntija-, koulutus- ja konsultointitehtävät sekä opetustehtävät Turun yliopistossa. Lisäksi vastaan osaltani KiVa Koulun kansainvälisten pilottien koordinoinnista, tutkimusyhteistyöstä ja ohjelman kehittämisestä palautteen perusteella.

Sitaatti:

”Puheviestinnän opinnot ovat valmentaneet minua monella tapaa kohtaamaan ihmisiä erilaisissa työtehtävissä. Oli kyse sitten vaativista kansainvälisistä vuorovaikutustilanteista tai arkisista kohtaamisista työpaikalla, on ymmärrys vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä aina askel eteenpäin.”