12.04.2013

Erika Ahvenainen, FM

Opiskeluvuodet:
- 2005 - 2011 Ahvenaisenkuva.JPG

- lukuvuoden 2008 - 2009 kansainvälisessä opiskelijavaihdossa Yhdysvalloissa (University of Wisconsin-Whitewater)

Sivuaineopinnot:

- Yritysliiketoiminta (aineopintoja vastaava laajuus), sosiologia (perusaineopinnot), aikuiskasvatustiede (perusaineopinnot), psykologia (perusopinnot)


Työkokemus:

09/2011-10/2012 Edmond Document Solutions, Alankomaat (markkinointiassistentti)

05/2011-08/2011 Tampereen Teatterikesä (PR-assistentti)

01/2010-10/2010 Haka-Wood Oy (sisäisen viestinnän konsultti; pro gradu -tutkielma tilaustyönä).


Nykyinen työtehtävä:
-Edmond Document Solutions, Alankomaat: Marketeer, Marketing Communications

(11/2012 -)

Lähdin valmistuttuani Alankomaihin työharjoitteluun, ja sopimukseni vakinaistettiin harjoittelun jälkeen. Tällä hetkellä kuulun kolmen hengen markkinointi- ja viestintätiimiin, joka suunnittelee ja toteuttaa niin yrityksen sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän.


Sitaatti:

”Viestinnän asiantuntijuutta tarvitaan kaikissa organisaatioissa ja työtehtävissä. Erityisesti kyky hahmottaa työyhteisöt ja niiden mahdolliset haasteet viestinnän näkökulmasta on osoittautunut itselleni erityisen tärkeäksi: useat käytännön pulmat ovat ratkaistavissa viestinnän avulla. Puheviestinnän opintoni tarjosivat minulle erinomaisen pohjan työelämään, sillä erityisesti esiintymis-, neuvottelu- sekä palautteenannon taidot ovat työssäni erittäin tärkeitä. Omalla kohdallani erityisesti liiketoiminnan sivuaineopintoni täydensivät tutkintoani erinomaisesti.”