Eerika Hedman

Opiskeluvuodet:
FT 2010 - 2015

FM 2002 - 2007, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa keväällä 2005 (Stockholms universitet)

Sivuaineopinnot:
- johtaminen (aineopinnot), Basic business studies (perusopinnot), psykologia (perusopinnot), ruotsin kieli (perusopinnot), Svenska som främmande språk (perusopinnot)

Työkokemus:

- 2002 - 2007, Posliini-Pirtti, myymälävastaava

- 2007 - 2008, Humap Oy ja Humap Software Oy, markkinointiviestintä

- 2007 - 2008, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, puheviestinnän tuntiopettaja

- 2008-2012, Viestintä- ja vuorovaikutuskonsultti, Humap Oy

- 2012-2017, Organisation Development Consultant, itsenäisenä yrittäjänä Englannissa

- 2015-2016, Interim Head of Organisation Development, The Jordans & Ryvita company

 Nykyinen työtehtävä:

- People & Leadership Development Manager, Belron International, vuodesta 2017 alkaen

Nykyisessä työssäni toimin työyhteisön sisäisenä kehittäjänä globaalissa organisaatiossa. Työnkuvani koostuu pääosin yrityksen esimiesten ja heidän tiimiensä konsultoinnista, valmentamisesta ja erilaisten tapaamisten fasilitoinnista. Toimintani perustuu vahvaan kumppanuuteen esimiesten kanssa, jolloin kehittämisratkaisut ovat hyvin pitkälle räätälöityjä ja kontekstisidonnaisia. Lisäksi vastuullani on sisäisen työntekijävetoisen coaching-ohjelman johtaminen, esimiesvalmennukset sekä kehittämiskalenteri, joka koostuu avoimista teemakohtaisista työpajoista. Työpajat keskittyvät pääosin itsetuntemuksen, vuorovaikutustaitojen ja ihmisten johtamisen kehittämiseen. 

 Sitaatti:  "Olen äärimmäisen tyytyväinen, että oma pääaineeni ja sittemmin tohtoriopinnot ovat olleet viestinnän alalta. Käytän päivittäin tietotaitoani, kun työskentelen esimiesosaamisen tai tiimien kehittämisen parissa. Haasteet nykypäivän työssä ovat useimmiten vuorovaikutukseen liittyviä, joten koen että olen saanut mitä parhaimman taustan työuraani varten."