12.04.2013

Maijastiina Rouhiainen-Neunhäuserer, FT

Opiskeluvuodet:

- FT 2004 - 2009

- FM 2000 - 2003, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa kevätlukukaudella 2002 (Universität Klagenfurt, Itävalta)

Sivuaineopinnot:

- Taloustieteet (perusopinnot), intercultural studies (perusopinnot), Deutsche Kulturstudien (perusopinnot), yhteisöviestintä (perusopinnot), aikuiskasvatus (perusopinnot)

- Pro gradu -tutkielma aiheesta ”Yrityksen strategiaviestintä. Keskijohdon ja työntekijöiden käsityksiä muutoksen viestinnästä”

- Väitöskirja aiheesta ”Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja sen kehittyminen. Johtamisviestinnän haasteet tietoperustaisessa organisaatiossa”

Työkokemus:

- 2010 - 2012 viestinnän konsultti, APCO Worldwide GmbH, Berliini (Saksa)

- Vuodesta 2003 lähtien erinäisiä viestinnän konsultoinnin, arvioinnin ja koulutuksen toimeksiantoja (esim. eBay International Europe, Nokia Networks, European Safer School Partnership, Maaseudun sivistysliitto, Kirkon koulutuskeskus)

- Vuodesta 2004 lähtien vieraileva luennoitsija eri yliopistoissa (esim. Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto, Solvay Business School Brussels University)

Nykyinen työtehtävä:

- Viestinnän konsultti (freelancer)

Sitaatti:

”Puheviestinnän opinnot ovat luoneet lujan ja ainutlaatuisen perustan työtehtävääni. Omaa lähestymistapaa ja ammattiosaamista saattaa joutua joskus perustelemaan, mutta niiden tuoma lisäarvo viestinnän konsultointiin on merkittävä.”