Tuomas Manninen

Opiskeluvuodet:
1998 - 2002, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa kevät 2000 (Örebro Universitet)

Sivuaineopinnot:
yhteisöviestintä (aineopinnot), markkinointi (lähes aineopinnot), johtaminen ja organisaatio (perusopinnot), psykologia (perusopinnot)

Työkokemus:
2001 - 2002 Hartwall, viestintäavustaja

2000 - 2002 Jyväskylän yliopisto, projektisuunnittelija, tuntiopettaja

2000 - 2002 Jyväskylän avoin yliopisto, tuntiopettaja

2002 - 2004 Valtra, Jyväskylä, Web Editor kansainvälisessä viestintäyksikössä
-    kansainvälisen verkkoviestinnän ja -markkinoinnin suunnittelu, kehitys ja ylläpito sekä 15 eri maan verkkovastaavista koostuvan tiimin vetäminen
-    viestinnän yleiset tehtävät: tiedotteiden teko, juttujen kirjoitus, henkilöstö- ja asiakaslehtiin, messut ja muut tapahtumat, sponsorointi

Nykyinen työtehtävä:
-    Johtaja, Euro RSCG, vuodesta 2004 lähtien
Olen digitaalisen viestinnän ja asiakassuhdeviestinnän liiketoiminnan johtaja. Tehtäviini kuuluu johtaa yritystä, kehittää uusia digitaalisen viestinnän ja asiakassuhdeviestinnän palveluita sekä vastata liiketoiminnasta ja tiimistä.

Työ on hektistä ja vaativaa, mutta tarjoaa näköalan suomalaisten ja kansainvälisten organisaatioiden viestinnän huipulle. Nykyisin viestinnän suunnittelu vaatii uusia näkökulmia. Lehdistötiedote tai mainoskampanja ei riitä. Nykyisessä työssäni pääsen luomaan ihan uusia viestinnän tapoja.

Sitaatti:
"Toimin nyt viestinnän asiantuntijaorganisaatiossa yli 50 viestinnän ammattilaisen kanssa. Voin rehellisesti sanoa, että puheviestinnän opinnot antavat parhaat mahdolliset valmiudet toimia kokonaisvaltaisesti viestinnän eri osa-alueilla. Puheviestinnän opinnoista saa erinomaiset perusvalmiudet jokaiselle viestinnän osa-alueelle, joita voi sitten työelämässä vielä syventää."