Mari Teittinen

Opiskeluvuodet:
1992 - 1999

Sivuaineopinnot:
suomen kieli (syventävät opinnot), kotimainen kirjallisuus (aineopinnot), aineenopettajan pedagogiset opinnot, germaaninen filologia (perusopinnot)

Nykyinen työtehtävä:
suomen kielen ja viestinnän lehtori Mikkelin ammattikorkeakoulussa tekniikan alalla vuodesta 2003

Opetan Mikkelin ammattikorkeakoulussa tekniikan kaikissa koulutusohjelmissa suomen kielen ja viestinnän opintojaksoja. Sisältöinä on kirjallisen viestinnän osalta esimerkiksi prosessikirjoittamista, verkkokirjoittamista sekä tutkimusraportointia. Suullisen viestinnän osalta painottuvat puheviestintätaitojen harjoitteleminen sekä ryhmäviestinnän osalta erityisesti kokous- ja neuvottelutaitojen harjoitteleminen. Esiintymistaidon merkitystä korostetaan entistä enemmän työelämässä, ja pyrin mahdollisuuksien mukaan painottamaan puheviestinnän sisältöjä insinööriopinnoissa. Toimin MAMKin tekniikan alan koordinoivana opinto-ohjaajana, ja puheviestinnän osaamisesta on huomattava hyöty silläkin alalla.

Työkokemus:
- suomen kielen ja viestinnän lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla (Varkaus) 2000 - 2004 (virkavapaalla 1.8.2003 - 31.5.2004)
- suomen kielen ja tekstinkäsittelyn pt. tuntiopettaja Savonia-ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla (Varkaus) 1999 - 2000
- puheviestinnän tuntiopettaja Jyväskylän yliopistossa viestintätieteiden laitoksella sekä varhaiskasvatuksen laitoksella 1999 - 2001
- äidinkielen opettaja yläasteella ja lukiossa opiskeluaikana yhteensä 1,5 vuotta (mm. Juvan yläaste, Kangasniemen yläaste, Vaajakosken lukio, Jyvälän kansalaisopisto Jyväskylässä)

Sitaatti:
"Puhumisen ja kuuntelemisen taidoilla on erittäin tärkeä merkitys opetuksen ja ohjauksen alalla. Opettaminen ja vuorovaikutus on haastavaa, ja työtä tehdään suurella sydämellä. Puheviestinnällä on ensiarvoisen tärkeä merkitys työssäni."