12.04.2013

Minna Haapsaari, FM

Työkokemus:

- Puheviestinnän tuntiopettaja korkeakouluissa ja oppilaitoksissa vuodesta 2002 (mm. Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Itä-Suomen yliopisto, Chydenius Instituutti)

- Yrittäjä, kouluttaja; Viestintä Haapsaari; oma viestintäkoulutusyritys vuodesta 2013; ydinosaamisenalueina mm. vuorovaikutusosaaminen, esiintymistaidot, projektiviestintä, asiakaspalveluviestintä, esimiehen vuorovaikutusosaaminen, vuorovaikutusosaaminen työyhteisössä, neuvottelu- ja tiimitaidot, muutosviestintä

- Viestintäjohtaja, Mainostoimisto Dot Design Oy, 2006 - 2011 (mm. asiakkaiden strategisen, taktisen ja operationaalisen viestinnän suunnittelu, sisällöntuotanto, lanseerausviestintä, mediatiedottaminen sekä asiakaslehtien toimittaminen).

Nykyinen työtehtävä:

- Viestintäkonsultti, Brand United Oy

- Päätoimisesti olen toiminut vuodesta 2012 markkinointiviestintätoimisto Brand United Oy:n palveluksessa viestintäkonsulttina.

- Työehtäviini kuuluvat mm. viestinnän strateginen, taktinen ja operatiivinen suunnittelu, mediatyö ja tiedottaminen, monikanavainen sisällöntuotanto, asiakaslehtien toimittaminen sekä konsultointi ja sparraus.

- Tämän lisäksi koulutan Viestintä Haapsaari -yritykseni kautta sekä toimin viestinnän opettajana useissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa valtakunnallisesti.

- Puheviestintä-oppiaine palkitsi minut vuonna 2010 puheviestinnän ansioituneena alumnina. Palkinto annetaan joka toinen vuosi puheviestinnän maisterille, joka menestyy työssään ja luo nykyopiskelijoille hyväksi esimerkiksi sopivaa puheviestinnän asiantuntijan uraa.

Sitaatti:

”Kaikkia ei voi miellyttää, mutta kaikki voi huomioida. Työskentelemme tänä päivänä sosiaalisissa ympäristöissä, joissa vuorovaikutus on avainasemassa, niin tuloksenteossa kuin hyvinvoinnissa. Vuorovaikutusosaaminen on menestymisen ytimessä.”