12.04.2013

Minna Kaihovirta-Rapo, FM

Opiskeluvuodet:KaihovirtaRaponkuva.jpg
- 1996 - 2000

- Erasmus-vaihdossa John Mooren yliopistossa Liverpoolissa Englannissa kevätlukukaudella 1999

Sivuaineopinnot:
- Yhteisöviestintä (hieman vajaat aineopinnot), aikuiskasvatus (perusopinnot), sosiologia (perusopinnot), runsaasti kieliopintoja

Myöhemmät opinnot:
- Ammatillinen opettajankoulutus työn ohella lukuvuonna 2003 - 2004, lukuisia lyhyempiä koulutuksia kuten Tiedottajan koulutusohjelma

Työkokemus:
- 2000, Nokia Service Center
Tein sisäistä viestintää käsitelleen graduni Nokialle ja työskentelin sen jälkeen yrityksessä.

- 2000 - 2001, Yhdistyneet Kansakunnat, New York, Yhdysvallat          
Työskentelin YK:n yleiskokouksen puheenjohtajan tiedottajan avustajana.

- 2001 -  2005,  Helsingin yliopisto ja Helsingin yliopiston avoin yliopisto
Nykyisen päätyöni ohella olen toiminut myös puheviestinnän sivutoimisena tuntiopettajana.

Nykyinen työtehtävä:

- Vuodesta 2001 alkaen viestinnän lehtorina pääkaupunkiseudulla toimivassa Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa Metropoliassa. Työskentelen liiketalouden koulutusalalla, jossa suunnittelen kursseja, opetan ja ohjaan opinnäytetöitä. Olen myös mukana Metropolian viestintäyksikön projekteissa. Opettajavaihdossa olen ollut Saksassa, Sloveniassa ja Belgiassa.

- Syksyllä 2012 ilmestyi toinen painos Sirke Lohtaja-Ahosen kanssa kirjoittamastani Tehoa työelämän viestintään -kirjasta, jota käytän kurssikirjana.


Sitaatti:
”Puheviestintä tuntuu nyt työelämässä ihan yhtä oikealta valinnalta kuin opiskeluaikana Jyväskylässä. Pääsen työelämässä hyödyntämään parhaita puoliani puheviestinnän ammattilaisena. Monipuolisuudessaan ala on vertaansa vailla.”