Minna Törrönen

Minna Törrönen


Opiskeluvuodet:

- 1997 - 2002 (päätoimisesti syksyyn 2000 asti) 


Sivuaineopinnot:

- Yritysstrategiat ja johtaminen, journalistiikka, kirjoittajakoulutus, kulttuurienvälinen viestintä, aikuiskasvatus sekä psykologia

- Tein pro gradu -työni Tulkintoja dialogisuudesta projektijohtajuudessa Jyväskylän yliopiston puheviestintään ja Jyväskylän Kauppakorkeakoulun johtaminen-oppiaineeseen.

Työkokemus:

- Erityisasiantuntija (työalasihteeri), Kirkkohallitus, Kirkon Koulutuskeskus, 2012. Koko ev.lut. kirkon kasvatuksen alan koulutusten (tutkinto- ja täydennyskoulutus) kehittäminen, toteuttaminen, koordinointi ja seuranta sekä Kirkon johtamiskoulutuksen toteuttaminen ja kehittäminen.

- Koulutussuunnittelijana 2006 - 2011, Kirkon Ulkomaanapu.

- Päätoimieni yhteyteen sisältyneitä tuotanto- ja toimitustöitä: tuottajana 2000 - 2013 (tv-, radio- ja verkkotuotantoja sekä koulutusten, tapahtumien ja oppimateriaalien tuotantoja eri medioihin ja kohderyhmille),  toimittajana 1995 - 2013 (radio-, tv- ja lehtijuttuja sekä oppimateriaaleja).

- Tiedottajana 2000 - 2006,  Raision seurakunta. Hoidin ja kehitin organisaation viestintää ja mediayhteyksiä, toimin päätoimittajana ja toimitussihteerinä seurakuntalehdessä sekä koordinoin laajahkon visuaalisen ilmeen uudistamishankkeen, mikä sisälsi erilaisten painotuotteiden, lehden ja verkkosivujen sisällön ja ulkoasun uudistamisen.

- Viestinnän ja vuorovaikutuksen kouluttajana yliopistossa, ammattikorkeakouluissa, ammattioppilaitoksessa sekä yritysten ja julkisyhteisöjen henkilöstökoulutuksissa vuosina 2001 - 2006.

- Nuorisotyönohjaajana (1986 - 1997) ja tiedottajana (1996 - 1997) Helsingin Tuomiokirkkoseurakunnassa.


Nykyinen työtehtävä:

- Globaalikasvatuksen koordinaattori 2013 lähtien, Kirkon Ulkomaanapu. Vastuullani ovat uuden, Opettajat ilman rajoja -verkoston koordinointi globaalikasvatuksen ja viestinnän (mm. sosiaalinen media) osalta, globaalikasvatuksen materiaalituotantoon liittyvät hankkeet, yhteydet kirkon kasvatuksen toimijoihin ja verkostoon sekä oppilaitoksiin, koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja kouluttaminen.

- Freelance-kouluttaja sekä -tuottaja-toimittaja.

Sitaatti:

"Nopeasti muuttuvassa työelämässä ihmisillä on kasvava tarve ymmärtää vuorovaikutusta ja osata viestiä tavoitteellisesti ja eettisesti erilaisissa ympäristöissä, esimerkiksi johtajuudessa, työyhteisöissä tai sosiaalisessa mediassa. Puheviestinnän opinnot antavat hyvät valmiudet  tukea ihmisten vuorovaikutustietojen, -taitojen ja -motivaation kehittymistä."