Noora Luoma

Opiskeluvuodet:
1999 - 2005 (loput pari vuotta puheviestinnän maisteriohjelmassa)

Sivuaineopinnot:
englanti (syventävät opinnot), multimedia (aineopinnot), Intercultural Studies (perusopinnot), suomen kieli (perusopinnot), kieliteknologia (opintokokonaisuus)

Työkokemus:
2004 - 2005 freelancerina markkinoinnin ja viestinnän mediasuunnittelun ja sisällöntuotannon alalla
2003 - 2004 Finnish Language Consultant, etätyönä Kanadaan
2002 - 2003 osa-aikaisena markkinoinnin ja viestinnän media-assistenttina Enermetillä
2002 tiedottajaharjoittelussa Jyväskylän yliopiston viestintäyksikössä
2001 - 2005 tuntityönä suomi-englanti-suomi-kielenkäännöksiä ja kielenhuoltoa

Nykyinen työtehtävä:
Copywriter, Markkinointiviestintä Procut (vuodesta 2005 lähtien)

Teen markkinointiviestinnän strategioita (niin brändi-, tuote- kuin kampanjastrategioita) kansallisille ja kansainvälisille asiakkaillemme b-to-b- ja b-to-c-konteksteissa. Ideoin strategiatyön tulokset ja luon sitten yhdessä AD:n kanssa luovaksi markkinoinniksi, ja tuotan mainontaan sisällön suomeksi ja englanniksi. Toisin sanoen kuluttajille ja muille ihmisille työni näkyy viestintänä ja markkinointina - teen tv-mainoksia, radiomainoksia, myymälämainontaa, www-sivuja, pakkauksia ja kaikkea siihen liittyvää. Työ on melko vaativaa, mutta pidän suunnattomasti juuri siitä, että pääsen käyttämään tässä kaikkia taitojani ja myös kehittymään koko ajan edelleen. Ehdottomasti parasta on se, että saan yhdistää strategiapuolen aivotyön luovan puolen ideointiin ja toteutukseen, ja se, että työni konkreettiset jäljet näkyvät medioissa. Tässä näkee oman työnsä vaikutuksen. Voinkin sanoa, että olen löytänyt unelmahommani.

Sitaatti:
"Puheviestinnän opit muistuvat työssäni mieleen eritoten silloin, kun mietin markkinointiviestinnän kokonaiskuvia ja viestinnän ketjua markkinoinnista kohderyhmään. Viestinnällä vaikuttaminen on työni ydin. Samoin neuvottelutilanteissa asiakkaiden kanssa opit muistuvat mieleen, samoin tietty viestintäherkkyys kun tarkkaillaan kuluttajien reagointia."