Heidi Schrooten

Opiskeluvuodet:
2002 - 2005 (puheviestinnän maisteriopinnot)
1999 - 2002 (kuluttajaviestinnän englanninkielinen AMK-tutkinto)
1995 - 1998 (ylioppilastutkinto)

Sivuaineopinnot:
kuluttajaviestinnän opintoja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, yhteisöviestinnän opintoja Hanzehogeschool van Groningenissa Alankomaissa

Työkokemus:
2000 - 2001 matkailualan töissä Alankomaissa opintojen ohella
2001 - 2003 ravintola-alan töissä Jyväskylässä, toimistosihteerin töissä Jyväskylässä opintojen ohella
2003 - 2005 puheviestinnän freelancer-kouluttajana Jyväskylässä opintojen ohella, IT-alan yrityksessä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelijana Helsingissä (päätoimisesti)
2005 -   viestinnän suunnittelijana Helsingissä

Nykyinen työtehtävä:
Työskentelen viestinnän suunnittelijana Ammattijärjestö Talentiassa. Päävastuualueenani on Talentian verkkoviestintä (www-sivut ja ekstranetit) ja painotuotteet, mutta työni kattaa käytännössä koko järjestöviestinnän kirjon. Kalenteri täyttyy mm. järjestön viestintäkoulutuksista, tiedottamisesta, jäsenlehden juttujen toimittamisesta, yhdistysviestinnän konsultoinnista, tapahtumamarkkinoinnista, edustustehtävistä ja sidosryhmäyhteistyöstä. Viestinnällä on järjestössämme keskeinen tehtävä. Sen avulla tehdään muu järjestön tekeminen näkyväksi, pyritään vaikuttamaan päätöksentekoon ja julkisuuskuvaan ja toteutetaan järjestön strategiaa. Viestinnän suunnittelussa on tärkeää ymmärtää eri sidosryhmien tiedon tarpeet, kiinnostukset ja (kieli)maailma. Järjestön sidosryhmiin kuuluvat mm. liiton jäsenistö, oma hallinto, media, poliittiset päättäjät, kouluttajat, muu järjestökenttä sekä kansainväliset yhteistyökumppanit. Työ on kaikessa laajuudessaan haastavaa, mutta juuri siksi myös antoisaa.

Sitaatti:
”Puheviestinnän opinnot ovat antaneet vankan pohjan, jolle voi rakentaa hyvinkin monipuolista uraa. Vaikka mielestäni todellisen tekemisen meiningin tulosvastuineen oppii vasta työelämässä, kannattaa yrittää ujuttaa teoriaopintojen sekaan myös käytännön opintoja aina kun niitä on tarjolla. Tietojen lisäksi valmiit taidot sutjakoittavat työelämään siirtymistä. Omassa työssäni olen huomannut, miten tärkeää on ymmärtää vuorovaikutusta niin kahden ihmisen välillä, ryhmissä, yhteisöissä kuin teknologian välitykselläkin. Puheviestinnän osaamiselle on kysyntää!"