Johanna Tirronen

Opiskeluvuodet:
1990 - 1997, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa lv. 1993 - 1994 (University of Kent, UK)

Sivuaineopinnot:
- taidekasvatus (aineopinnot), Cultural management -opintokokonaisuus, teatteritaiteen opintokokonaisuus, aikuiskasvatus (perusopinnot), Diploma in Drama (aineopinnot)
FM-tutkinnon jälkeen suoritetut opinnot:
- 2002, Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 35 ov (Ammatillinen opettajakorkeakoulu Helia)
- 2003, Digital Art -erikoistumisopinnot (20 ov) Turun AMK täydennyskoulutus

Työkokemus:
- Olen toiminut esittävän taiteen kentällä päätoimisesti tuottajana ja tuotannon opettajana 1997 - 2007 (mm. tuottaja-koordinoijana Tanssiteatteri Mobita/Danscossa, tuottajana Ryhmäteatterissa tuotantoaineiden lehtorina Turun AMK:n taideakatemian esittävän taiteen koulutusohjelmassa, kulttuurituotannon päätoimisena tuntiopettajana Stadiassa (Helsingin AMK), tuottajana Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa ja Eteläisessä tanssin aluekeskuksessa sekä sivutoimisesti ja projektikohtaisesti valokuvaajana ja valo- ja lavastussuunnittelijana
- Puheviestinnän kouluttajana (mm. Helsingin avoimessa yliopistossa, Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa sekä Tampereen taiteen ja viestinnän oppilaitoksessa)

Nykyinen työtehtävä:
- Freelancer-valokuvaaja, visuaalinen suunnittelija ja esittävän taiteen tuottaja v. 2007 alkaen
- Tuntiopettaja Metropolia ammattikorkeakoulussa kulttuurituotannon koulutusohjelmassa

Sitaatti:
”Puheviestinnän pääaineopinnot ovat antaneet hyvän yleissivistävän pohjan työelämään, vaikka työnkuvani muotoutuikin enemmän sivuaineiden ja pitkäaikaisten harrastusten jatkoksi. Taidot viestiä erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa sekä ymmärrys ihmisten viestintäkäyttäytymisestä ovat osa ammattitaitoani monimuotoisissa tehtävissäni. Erityisesti olen saanut kiitosta rakentavasta palautteen antamisen taidosta – siitä erityiskiitos puheviestinnän opinnoille. Niin, ja ope-opinnot tuntuivat sujuvan leikiten puheviestinnän pohjilla.”