12.04.2013

Kati Toikka, FM

kati_toikka

Opiskeluvuodet:

2002 - 2008 Jyväskylän yliopisto

Sivuaineopinnot:

- Kasvatustiede (perusopinnot), naistutkimus (perusopinnot ja aineopintoja) sekä opintoja psykologiasta (perusopintoja vastaava opintopistemäärä), musiikkitieteestä ja journalistiikasta.

Työkokemus:

Ennen nykyistä työtehtävääni olen työskennellyt opintojeni ohessa projektitehtävissä EU:n Urban II -hankkeessa Vantaalla (2005–2006) ja viestinnän kouluttajana Edia Oy:ssä Helsingissä (2007). Vuodesta 2008–2010 työskentelin rekrytointivastaavana ja sittemmin asiakkuuspäällikkönä Celecticus Oy:ssa.

Elokuussa 2010 siirryin koulutuspäälliköksi Järvenpään Opiston yhteydessä toimivaan henkilöstön kehittämisyksikköön JÄRTOKiin. Nykyiseen tehtävääni, henkilöstökoulutuksen asiantuntijaksi, siirryin organisaation sisäisellä siirrolla elokuussa 2011.

Nykyinen työtehtävä:

Nykyisin työskentelen Järvenpään kaupungin HR-johtotiimissä henkilöstökoulutuksen asiantuntijana. Vastaan yleisen henkilöstökoulutuksen suunnittelusta sekä muista kaupunkitason osaamisen kehittämisen palveluista, toimintamalleista ja välineistä, joita tarjoamme henkilöstölle ja esimiehille yhteistyössä HR-johtotiimin kanssa.

Lisäksi toimin henkilöstövalmentajana keskittyen vuorovaikutusosaamisen vahvistamiseen. HR:ssä rakennamme parhaillaan osaamisenhallintajärjestelmää koko organisaation käyttöön ja lisäksi kuvaamme asiantuntijan urapolkua, johon liittyy asiantuntijuustasojen ja osaamisprofiilien määrittelytyö, asiantuntijoiden kartoittaminen sekä tehtävänkuvien tarkistus ja päivittäminen.

Tulevina työhaasteinani ovat asiantuntijuuden tukeminen ja asiantuntijaidentiteetin vahvistaminen koulutuksellisin ja valmennuksellisin keinoin.

Sitaatti:

”Vuorovaikutustaidot ja suhdetason osaaminen ovat erityisen tärkeitä kaikenlaisessa asiakastyössä, samoin kuin kyky viestiä luottamusta herättävästi, asiantuntevasti ja vakuuttavasti niin kasvokkain kuin erilaisten viestintävälineiden avulla.

Akateeminen koulutustaustani ja nykyiset työtehtäväni antavat hyvät lähtökohdat organisaatioiden kehittämiseen tähtäävälle asiantuntijauralleni. Puheviestinnän opinnot ovat antaneet erinomaiset lähtökohdat nykyisissä tehtävissäni työskentelyyn. Suosittelen alaani lämpimästi myös tuleville puheviestinnän opiskelijoille.”