12.04.2013

Viivi Ali-Löytty, FM

Opiskeluvuodet:AliLytynkuva.jpg
- 2006 - 2012, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa kevätlukukaudella 2008 (University of Wisconsin-Whitewater, Yhdysvallat)

Sivuaineopinnot:
- Intercultural studies (perusopinnot), aikuiskasvatus (perusopinnot)

Työkokemus:
- vuodesta 2012 alkaen viestintätoimisto Tekir Oy, viestinnän suunnittelija

Nykyinen työtehtävä:

Olen töissä viestintäkriiseihin, maineenhallintaan ja mediavalmennuksiin erikoistuneessa viestintätoimistossa. Aloitin Tekirissä viestintäassistenttina heti valmistumiseni jälkeen, jolloin työtehtäväni olivat enimmäkseen konsultteja ja viestinnän suunnittelijoita avustavia tehtäviä. Pian nimikkeeni vaihdettiin viestinnän suunnittelijaksi. Pienen toimiston ehdoton etu vastavalmistuneen työntekijän näkökulmasta on se, että pääsee kokeilemaan ja tekemään laaja-alaisesti erilaisia työtehtäviä, työskentelemään monenlaisten asiakkaiden kanssa sekä mahdollisesti etenemään omalla urallaan melko nopeastikin.

Omia työtehtäviäni ja vastuitani ovat mm. sosiaalisen median luotaus ja analysointi, median kontaktointi, Tekirin ulkoisen viestinnän koordinointi ja kehittäminen sekä erilaiset asiakkuuksiin liittyvät työtehtävät, kuten yllättävissä kriisitilanteissa auttaminen, tiedotteiden kirjoittaminen ja lehdistötilaisuuksien järjestäminen. Vastuut kasvavat jatkuvasti ja omaa osaamistani pääsen kehittämään koko ajan.

Sitaatti:
”Puheviestinnän suurinta antia on ollut kyky hahmottaa viestintää yksilötasolla. Se on tänä päivänä tärkeää, sillä yleinen suuntaus viestinnässä on tiedottamisesta keskusteluun. Enää ei voi jakaa viestintää sisäiseen ja ulkoiseen, vaan kaikki sisäinen on myös ulkoista. Viestintää ei ole enää organisaatiossa annettu vain yhden tai muutaman ihmisen hoidettavaksi, vaan kaikki toimivat organisaationsa puhemiehinä. Siksi puheviestinnän ammattilaisille on kysyntää jatkossakin.”