12.04.2013

Elina Antikainen, FM

Opiskeluvuodet:Antikaisenkuva.jpg

- 2010 - 2012 puheviestinnän maisteriopinnot.

- Olen aiemmin suorittanut tradenomin tutkinnon (2004 - 2008) Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa, jossa painotukseni oli markkinoinnin ja viestinnän opinnoissa.

Sivuaineopinnot:

- Henkilöstöjohtamista ja psykologiaa.

Työkokemus:

- Ennen puheviestinnän opintoja toimin erilaisissa asiakaspalvelu- ja markkinointitöissä (esim. toriapulainen, videovuokraamotyöntekijä, postityöntekijä, konferenssiassistentti, markkinointiassistentti, PR- ja markkinoitikoordinaattori) sekä siivoustöissä useita vuosia (esim. hotelli, toimitila- ja erikoispalvelusiivous) Kuopiossa ja Tampereella. Yliopisto-opintojeni ohella Jyväskylässä työskentelin osa-aikaisena tutkimushaastattelijana, ja valmistuttuani aloitin nykyisen vakituisen työtehtäväni vuoden 2013 alussa.

Nykyinen työtehtävä:

- Suunnittelija, Imatran kaupungin hyvinvointipalvelut.

Työskentelen erilaisten suunnittelu- ja kehittämistehtävien parissa, jotka palvelevat strategisten tavoitteiden toteutumista. Päävastuualueitani ovat hyvinvointipalvelujen asiakasosallisuuden lisäämisen kehittäminen, laatutyön suunnittelu yhteistyössä johdon kanssa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun ja koordinointiin osallistuminen tiimiparini kanssa, tyky-toiminta sekä muut kehittämistehtävät.

Työssäni saan tarttua ajankohtaisiin palveluja ja organisaation toimintaa käsitteleviin kehitysaiheisiin, jotka usein kulkevat käsi kädessä vuorovaikutuksen asioiden kanssa. Suunnittelijan tehtävän tärkein rooli on tarjota johdolle tarvittavaa tietoa toiminnan kehittämistä varten ja tuoda aktiivisesti itse esille ajankohtaisia kehittämiskohteita.

Sitaatti:

”Tulin opiskelemaan puheviestintää tavoitteenani kehittää osaamistani niin, että pääsisin työelämässä vaikuttamaan työyhteisön hyvinvoinnin asioihin ja kehittämään toimintaa johdon tukena. Puheviestintä on oppiaineena tarjonnut minulle erinomaiset lähtökohdat toimia nykyisessä tehtävässäni ja osana työyhteisöä. Vuorovaikutuksen ilmiöiden tiedostaminen ja ymmärtäminen ovat niin vapaa-ajalla kuin työelämässä erittäin tärkeitä, sillä vuorovaikutus on kaiken yhteistyön perusta."