04.02.2018

Elina Antikainen, FM

Opiskeluvuodet:Antikaisenkuva.jpg

- 2010 - 2012 puheviestinnän maisteriopinnot.

- Olen aiemmin suorittanut tradenomin tutkinnon (2004 - 2008) Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelmassa, jossa painotukseni oli markkinoinnin ja viestinnän opinnoissa.

Sivuaineopinnot:

- Henkilöstöjohtamista ja psykologiaa.

Työkokemus:

- Ennen puheviestinnän opintoja toimin erilaisissa asiakaspalvelu- ja markkinointitöissä (esim. toriapulainen, videovuokraamotyöntekijä, postityöntekijä, konferenssiassistentti, markkinointiassistentti, PR- ja markkinointikoordinaattori) sekä siivoustöissä useita vuosia (esim. hotelli, toimitila- ja erikoispalvelusiivous) Kuopiossa ja Tampereella. Yliopisto-opintojeni ohella Jyväskylässä työskentelin osa-aikaisena tutkimushaastattelijana. Valmistuttuani olen toiminut julkissektorin työnantajilla suunnittelu- ja kehittämistehtävissä sekä nykyisessä työssäni viestintäasiantuntijana.

Nykyinen työtehtävä:

- Viestintäasiantuntija, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).

Työskentelen viestinnän kehittämis- ja konsultointitehtävissä, joihin kuuluu niin suunnittelua kuin sisällöntuotantoa. Päävastuualueitani ovat työyhteisöviestintä ja intranet, rekrytointiviestintä sekä osallisuusviestintä (kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa).

Lisäksi tuen viestinnässä perhe- ja sosiaalipalvelujen sekä strategisten tukipalvelujen vastuualueita, esimerkiksi hankkeita ja projekteja. Arjen työhön kuuluu mediayhteistyö ja julkaisutoiminta, kuten tiedottaminen ja organisaatiomme lehtien toimittaminen.

Sitaatti:

”Tulin opiskelemaan puheviestintää tavoitteenani kehittää osaamistani niin, että pääsisin työelämässä vaikuttamaan työyhteisön hyvinvoinnin asioihin ja kehittämään toimintaa johdon tukena. Puheviestintä on oppiaineena tarjonnut minulle erinomaiset lähtökohdat toimia nykyisessä tehtävässäni ja osana työyhteisöä. Vuorovaikutuksen ilmiöiden tiedostaminen ja ymmärtäminen ovat niin vapaa-ajalla kuin työelämässä erittäin tärkeitä, sillä vuorovaikutus on kaiken yhteistyön perusta."