12.04.2013

Emma Kostiainen, FT

Opiskeluvuodet:Kostiaisenkuva.png

- 1988 - 1993 FM

- 1999 FL

- 2003 FT

Sivuaineopinnot:
- aikuiskasvatustiede (aineopinnot ja syventäviä opintoja)
- sosiologia (perusopinnot)
- valtio-oppi (perusopinnot)
- yhteiskuntapolitiikka (perusopinnot)

Muita opintoja:
- opetushallinnon tutkinto
- opettajan pedagogiset pätevöitymisopinnot

Työkokemus:
- opintojen aikana radiotoimittajan töissä

- 1993 - 1994 opettajan sijaisena peruskoulussa (ylä- ja ala-aste, eri aineita)

- vuosina 1994 - 1996 freelancer (puheviestinnän kouluttajana eri yhteisöissä, oppilaitoksissa ja yrityksissä)

- vuosina 1996 - 2000 tutkija Jyväskylän yliopistossa

- vuodesta 2000 lähtien puheviestinnän lehtori Jyväskylän yliopistossa

- sl 2006 puheviestinnän erikoistutkija.

Nykyinen työtehtävä:
- Vuodesta 2000 lähtien olen työskennellyt puheviestinnän lehtorina Jyväskylän yliopistossa opettajankoulutuslaitoksella. Vuosina 2005 - 2009 toimin opettajankoulutuslaitoksen varajohtajana, ja vuoden 2009 syksystä alkaen olen toiminut opettajankoulutuslaitoksen pedagogisena johtajana. Työssäni olen päässyt kehittämään opettajaksi opiskelevien vuorovaikutuskoulutusta ja yleisemminkin opettajankoulutusta. Tutkimusintressini liittyvät vuorovaikutuskoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen. Työni on kiinnostavaa ja vastuullista, ja olen viihtynyt työssäni erittäin hyvin.

Sitaatti:
”Puheviestintä on ajattelutapa, joka auttaa näkemään, jäsentämään ja ymmärtämään vuorovaikutuksen ilmiöitä eri konteksteissaan.”