12.11.2009

Eerika Hedman, FM

Opiskeluvuodet:
2002 - 2007, kansainvälisessä opiskelijavaihdossa keväällä 2005 (Stockholms universitet)

Sivuaineopinnot:
- johtaminen (aineopinnot), Basic business studies (perusopinnot), psykologia (perusopinnot), ruotsin kieli (perusopinnot), Svenska som främmande språk (perusopinnot)

Työkokemus: 

- 2002 - 2007, Posliini-Pirtti, myymälävastaava

- 2007 - 2008, Humap Oy ja Humap Software Oy, markkinointiviestintä

- 2007 - 2008, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, puheviestinnän tuntiopettaja

Nykyinen työtehtävä:
- Viestintä- ja vuorovaikutuskonsultti, Humap Oy, vuodesta 2008 alkaen

Työssäni toimin paljon eri organisaatioiden, työyhteisöjen, ryhmien ja ihmisten kanssa. Aiheet vaihtelevat laajemmista muutoksen fasilitoinneista lyhyisiin palautteenantamisen tai puheeksi ottamisen valmennuksiin. Asiakassuhteet ja myynti sekä valmennusten suunnittelu ja toteutus ovat osa nykyistä työnkuvaani. Omien intressieni mukaan osallistun myös visuaaliseen suunnitteluun, kuten esitteiden ja lehtien tekoon. Erityisen tärkeää konsultointityössä on osata kuunnella asiakasta. Valmennuksessa on pystyttävä elämään ja mukautumaan tilanteen mukaan.

Sitaatti:
"Olen äärimmäisen tyytyväinen, että oma pääaineeni on ollut puheviestintä. Se on juuri sitä, mitä teen työkseni. Puheviestintätiedot ja -taidot ovat läsnä päivittäisessä työssäni, koski se sitten minua itseäni konsulttina tai eri valmennussisältöjä."