Eeva Lyytikäinen

Opiskeluvuodet:
1994 - 2000, Erasmus-vaihdossa keväällä 1998 (Rijksuniversiteit Groningen, Alankomaat)

Opinnot:
Valmistuin puheviestintä pääaineenani kansainvälisestä kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelmasta. Sivuaineina luin kasvatustiedettä, sosiologiaa sekä Euroopan integraatio -opintokokonaisuuden. Tein myös aika paljon kieliopintoja (englanti, saksa, ranska, hollanti).

Työkokemus:
Ensimmäinen "oikea" työpaikkani oli nuorisovaihtovastaavana Allianssin nuorisovaihdossa (1999 - 2000). Sitä ennen olin korkeakouluharjoittelijana Jyväskylän yliopiston kansainvälisissä asioissa. Jonkin verran tein kouluttajakeikkoja (kulttuurienvälistä viestintää sekä esiintymistä). Opiskeluaikana työkokemusta kertyi myös erityyppisistä asiakaspalvelu- ja myyntitehtävistä (kirjastossa, matkailuneuvonnassa...) sekä radiotoimittamisesta JYY:n Kampuksen Kaiussa. Myös aktiivinen ylioppilaskuntatoiminta (erityisesti kv-valiokunta sekä edari) toi tärkeää työkokemusta.

Nykyinen työtehtävä:
Vuodesta 2001 lähtien olen työskennellyt Teknillisen korkeakoulun kansainvälisissä opiskelijapalveluissa suunnittelijana. Olen tehnyt töitä sekä kansainvälisten tutkinto-opiskelijahakijoiden parissa sekä koordinoinut vaihto-ohjelmia. Tällä hetkellä vastaan erityisesti Erasmus-ohjelmasta.

Sitaatti:
"Puheviestintätaidot sekä kulttuurienväliset viestintätaidot ovat perustaa, jolle sitten erikoisosaamista voi rakentaa. Itse tiesin jo varhaisessa vaiheessa, että toivetyö olisi kansainvälisten asioiden parissa. Aika hyvin olen päässyt toiveitani toteuttamaan."