Marko Siitonen

Katso Marko Siitosen ja Anu Sivusen haastattelu:
QuickTime-versio
WindowsMedia-versio

Opiskeluvuodet:
1997–2002 (FM-tutkinto) ja 2002–2007 (FT-tutkinto)

Sivuaineopinnot:
multimedia (aineopinnot)
aikuiskasvatus (perusopinnot)
naistutkimus (perusopinnot)

Työkokemus:

Opiskelun alkuaikoina olin kahtena kesänä kesätöissä trukkikuskina. Tuntiopettajuuksia tein kolmen viimeisen opiskeluvuoden ajan eri oppiaineissa ja tiedekunnissa. Lähinnä opetin esiintymistaitoihin liittyviä asioita, mutta myös viestintäteknologiaa ja siihen liittyviä ilmiöitä. Viimeiset kaksi opiskeluvuotta olin mukana laajassa ja monitieteisessä tutkimusprojektissa, josta tein myös pro gradu -työni.

Maisteriksi valmistumisen jälkeen jatkoin yliopistolla jatko-opiskelijana sekä erilaisissa työtehtävissä. Olen ollut tutkijana, assistenttina, suunnittelijana ja yliassistenttina eri puolilla yliopistoa. Lisäksi olen tehnyt tutkimusta apurahalla. Yliopistossa tehtävä työ on parhaimmillaan hyvin monipuolista. Työtehtävät jaetaan opetukseen, tutkimukseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Näitä kaikkia olen tehnyt ja teen edelleen ja koen, että tehtävät tukevat toisiaan hyvin. Esimerkiksi opetuksen kehittäminen ja siinä ajan tasalla pysyminen nivoutuu suoraan tutkimuksen tekemiseen. Yliopistotyö on viime vuosina lähentynyt yritysmaailmassa tehtävää työtä, eli projektien ja rahoitushakemusten maailmassa täälläkin eletään. Toisaalta yliopisto on työympäristönä edelleen monin tavoin vapaa, ja uusien näkökulmien ja ajatusten etsiminen on edelleen paitsi tärkeää myös mahdollista.

Nykyinen työtehtävä:
Viestintätieteiden yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos.