Anu Sivunen

Anu Sivunen

 

Opiskeluvuodet:
2002 - 2007, FT-tutkinto, väitöskirja vuorovaikutuksesta hajautetuissa tiimeissä

1998 - 2002 FM-tutkinto, vaihdossa Klagenfurtin yliopistossa Itävallassa keväällä 2000.

Sivuaineopinnot:
journalistiikkaa, yhteiskuntapolitiikkaa, draamapedagogiikkaa ja multimediaa (perusopinnot)

Työkokemus:
Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuoden kesänä olin töissä kahdessa eri paikallisradiossa
kesätoimittajana. Toimittajan töitä jatkoin jonkun verran myös opintojen ohella. Lisäksi tein opintojen aikana tuntiopettajan töitä Viestintätieteiden laitoksella sekä olin tutkimusamanuenssina yliopiston tutkimusprojektissa.

Nykyisessä työtehtävässäni Aalto-yliopiston BIT Tutkimuskeskuksessa koordinoin monitieteistä tutkimusyksikköä, joka tutkii hajautettuja tiimejä ja organisaatioita. Vastuullani on useita tutkimusprojekteja, joiden tutkimusaiheet vaihtelevat virtuaalimaailmojen käytöstä työelämässä erilaisten työtilojen suunnitteluun, hajautettujen tiimien kehittämiseen sekä uusien työtapojen, johtamisen ja viestintäteknologian tarkasteluun. Oman tutkimuksen ohella työtehtäviini kuuluu tutkijatiimien johtamista ja yksikkömme kehittämistä, uusien tutkimusprojektien suunnittelua sekä neuvotteluja sidosryhmien, kuten yrityskumppaneiden ja tutkimusrahoittajien kanssa.

Nykyinen työtehtävä:
Tutkimuspäällikkö, Virtual and Mobile Work Research Unit, Aalto yliopisto

Sitaatti:
"Jyväskylän puheviestinnässä yhdistyy kivasti käytäntö ja teoria, ja työ ja tutkimus mitä täällä tehdään on elämänläheistä."